สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่าย
และความขัดแย้งทางการเมืองไทย

หน้า 5 >>

ลัทธิชาตินิยมซึ่งขบวนการนวพลประกาศ และถูกโฉลกกับทัศนะไทย ๆ ของประชาชนยุคนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น เมื่อได้กิตติวุฒโฑเป็นแกนหนุนอย่างเปิดเผย พระกิตติวุฒโฑ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี และคิดว่าตนเองเป็นผู้เผยแพร่พุทธศาสนาอย่างแท้จริงและมีบารมีแก่กล้าถึงขนาดที่บางคนหรือบางทีอาจรวมถึงตัวท่านเองด้วยคิดว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ หรือแม้แต่เป็นพระศรีอาริย์ไปแล้ว ในกลางปี 2519 เมื่อความตึงเครียดซึ่งนำไปสู่การยึดอำนาจในเดือนตุลาคม เขม็งเกลียวมากขึ้นทุกที กิตติวุฒโฑประกาศอย่างเปิดเผยว่าการฆ่าคอมมิวนิสต์ได้บุญมากกว่าบาป เพราะคอมมิวนิสต์ไม่ใช่คนสมบูรณ์ บาปในการฆ่าคอมมิวนิสต์ก็เหมือนการฆ่าปลาเพื่อถวายพระ คำให้สัมภาษณ์ได้ถูกโจมตีอย่างกว้างขวาง โดยปัญญาชนทั้งในและนอกศาสนจักรแต่กิตติวุฒโฑก็บรรลุถึงการหยิบยื่นความถูกต้องชอบธรรมในทางศีลธรรมให้แก่คนที่ต้องการทำลายสิ่งที่เรียกกันว่าคอมมิวนิสต์

ขบวนการกระทิงแดง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักเรียนอาชีวะและเป็นเครื่องหมายของการแตกแยกในความเคลื่อนไหวของนักศึกษา หลังจากเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2516 สงบลง ขบวนการกระทิงแดงยึดมั่นในวิธีการรุนแรงต่อต้านนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นเอง นักศึกษาอาชีวะซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยง่ายจากการยั่วยุให้เกิดความอิจฉาในสถานะของนักศึกษาและความรู้สึกรักชาติ รวมตัวกันจัดตั้งขบวนการกระทิงแดงอย่างรวดเร็ว และได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการระดับสูงในกองทัพบก กอ.รมน. และในวงการตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจนครบาล จะเห็นได้จากการรวมกลุ่มต่อต้านนักศึกษาที่เดินขบวนประท้วงในกรุงเทพฯ เมื่อ 20 มี.ค. 2519 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 4 เม.ย. จึงได้เห็นกระทิงแดงใช้วิทยุติดต่อของตำรวจเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้นำรถบรรทุกและรถตู้ของตำรวจมาใช้ในการเคลื่อนย้ายกระทิงแดงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เมื่อกระทิงแดงขว้างระเบิดใส่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพียงแต่ยืนมองดูเฉย ๆ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2519 กระทิงแดงอีกนั่นเองที่เป็นฝ่ายเริ่มโจมตีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ครั้งนี้กระทิงแดงมีหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน และทหารเสือพรานไปร่วมด้วยลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือชาวบ้านเกิดขึ้นในปี 2513 โดยยึดรูปแบบที่เคยมีในเวียดนามใต้ และโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นที่จะติดตามและรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ และผู้ปฏิบัติการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาล ลูกเสือชาวบ้านมีจำนวนกว่าหนึ่งล้านคน ซึ่งมีทั้งคนหนุ่มสาวและคนสูงอายุ คนเหล่านี้ประกาศคำขวัญ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อย่างภาคภูมิใจเช่นกัน และต่อต้านคนที่ถูกหมายหัวว่าเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองแบบมีกษัตริย์ เนื่องจากมีกำลังสนับสนุนมากจากการรณรงค์ต่อต้านคอมมิวนิสต์ และจากฐานทางประชาชนที่กว้างมาก ในปี 2519 ลูกเสือชาวบ้านจึงกลายเป็นกลุ่มพลังทางการเมืองสำคัญของไทยกลุ่มหนึ่ง ลูกเสือชาวบ้านนับร้อยที่ผูกผ้าสีแดงเลือดหมูเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติ และมีส่วนร่วมในการโจมตีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ 6 ตุลาคมด้วยเช่นกัน

ในขณะที่ทั้งกลุ่มซ้ายและขวาต่างก็จัดองค์กรของตนเองขึ้นนอกสภา โดยมีหนังสือพิมพ์เป็นแรงกระตุ้นประโคมข่าวความรุนแรงทางการเมืองก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งในระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2518 ผู้นำในสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยถูกลอบสังหารตายไปรวมทั้งสิ้น 21 คนในวาระต่าง ๆ กัน ในเดือนสิงหาคมตำรวจกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังเมามายได้บุกรุกเข้าไปในบ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ และไล่ ๆ กันกระทิงแดงหลายพันคนก็บุกเข้าไปในธรรมศาสตร์พร้อมกับระเบิดขวดและปืน และได้ทำลายหนังสือ ทุบกระจกหน้าต่างแตกเสียหาย ไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ เพราะก่อนหน้านั้นได้มีการโยกย้ายนักศึกษาออกไปนอกบริเวณมหาวิทยาลัย และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เอง ก็ไม่เรียกตำรวจมาระงับเหตุการณ์ที่กำลังเลวร้ายยิ่งขึ้นนี้หากแต่ปล่อยให้เหตุการณ์สงบลงโดยตัวของมันเอง และหลีกเลี่ยงวิกฤตการณ์ไปได้ครั้งหนึ่ง

<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 6 >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม