สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่าย
และความขัดแย้งทางการเมืองไทย

หน้า 8 >>

สำหรับชนชั้นกลางและอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก การออกนอกประเทศของถนอม ประภาส ณรงค์ ในปี 2516 นับว่าเป็นเรื่องดี แต่ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมที่ติดตามมาได้ก่อให้เกิดความแตกแยกเกินกว่าที่คาดหมายไว้มาก จู่ ๆ นอกจากจะมีการอนุญาตให้ชุมนุมประท้วงได้แล้วการชุมนุมทางการเมืองเหล่านี้ยังได้แผ่ขยายไปทั่ว ดูเหมือนว่าไม่เว้นแต่ละวันจะต้องมีการประชุมประท้วงใหม่เกิดขึ้นในเรื่องที่คนส่วนมากเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจำเดิมไม่เคยมีแม้แต่สหภาพแรงงาน รถเมล์สไตรค์ โรงแรมสไตรค์ คนงานก่อสร้างสไตรค์ ฯลฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ 50 ปีมาแล้วกรุงเทพฯ ขณะนั้นอยู่ในสภาพที่ยุ่งเหยิงมาก การเมืองระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องเสนียดหู และความอ่อนประสบการณ์ตลอดจนการแตกแยกในกลุ่มปฏิรูปเอง ไม่ได้ทำให้สถานการณ์สงบลงเลย ไม่น่าประหลาดใจเลยที่ประชาชนเริ่มจะจริงจังกับการกลับมาของผู้นำทางทหาร พร้อมกับคิดว่าประเทศที่เต็มไปด้วยปัญหาเช่นนี้ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะมีสิ่งฟุ่มเฟือยที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยได้

เป็นการง่ายที่จะชี้ตัวบุคคลที่สนับสนุนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้ตกเป็นเป้าหมายของการกระทำรุนแรงต่าง ๆ มากกว่าที่จะหาตัวคนฝ่ายขวาที่เป็นฝ่ายลงมือลอบปาระเบิดและลอบสังหารตัวจริง นักปฏิรูปถูกกล่าวหาจากคนจำนวนมากว่าเป็นตัวการสำคัญในการก่อให้เกิดความไม่มั่นคงของสังคม มีการกล่าวกันว่าถ้าหากฝ่ายปฏิรูปจะก่อกวนให้น้อยลงกว่านี้ เหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น สภาพทางการเมืองซึ่งเป็นที่ต้องการในเวลานี้คือการกลับคืนมาของอาญาสิทธิราชย์รวมกับอำนาจของคณะทหารที่จะทำให้เกิดสันติสุขในประเทศและทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นม.ร.ว.คึกฤทธิ์ และ ม.ร.ว.เสนีย์ มีความจริงใจที่จะปลูกฝังความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระบวนการนิติบัญญัติ แม้จะไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องก็ตาม ทั้งสองรัฐบาลพยายามที่จะยอมรับฝ่ายซ้ายเข้ามาโดยไม่ต้องกันเอาฝ่ายขวาออกไป มีการริเริ่มปฏิรูปที่ดินบ้าง การปราบปรามคอรัปชั่นก็มีพอเป็นน้ำยา และสหภาพแรงงานต่าง ๆ ก็ได้รับการยอมรับ ได้มีการพยายามอย่างยิ่งในเรื่องเงินผันเพื่อที่จะนำไปใช้จ่ายในที่ต่าง ๆ โดยผ่านตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา ผู้รับเลือกตั้งเหล่านี้มาจากแต่ละหมู่บ้าน และเป็นผู้จัดการเงินผันโดยตรง แทนที่จะจัดการโดยข้าราชการจากกระทรวงทบวงกรมจากส่วนกลาง

ด้านนโยบายต่างประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ถึงกับเดินทางไปเยือนประเทศจีนในปี 2518 และในครึ่งปีแรกของปี 2519 นโยบายด้านต่างประเทศได้เบนไปสู่การเจรจาอย่างเปิดเผยกับเวียดนาม กัมพูชา และลาว ม.ร.ว.คึกฤทธิ์และคณะที่ปรึกษาหวังที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศไทยให้ดีที่สุดด้วยวิธีนี้ นโยบายทางการทูตนี้จะทำให้ความช่วยเหลือจากภายนอกที่ต่อต้านรัฐบาลภายในประเทศลดน้อยลงด้วย เป็นที่คาดกันว่าเสียงของประเทศบนผืนแผ่นดินใหญ่ในองค์การอาเซียน อันได้แก่ประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ จะแข็งขึ้น และถ้าหากรวมเอาอินโดจีนสามประเทศเข้ามา ก็จะเป็นการถ่วงดุลอิทธิพลของประเทศที่เป็นเกาะซึ่งได้แก่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ ยิ่งไปกว่านี้กำลังทางทหารของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดยกเว้นที่ปรึกษาทางทหาร 270 คน ได้รับคำสั่งให้ออกไปจากประเทศไทยในช่วงสุดท้ายของรัฐบาลคึกฤทธิ์ ไม่น่าประหลาดใจเลยที่คณะทหารจะรู้สึกไม่พอใจต่อแนวโน้มของนโยบายต่างประเทศเช่นนี้

ความพยายามที่จะปฏิรูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมองอนาคตที่แตกต่างไปมากจากการปกครองโดยคณะทหารถูกสกัดกั้นโดยความขัดแย้งทางอุดมการณ์ เพราะเหตุว่าคณะรัฐมนตรีที่มาจากพรรคต่าง ๆ ถูกบีบโดยรัฐสภา การปฏิรูปจึงช้าและแคบเกินกว่าที่จะสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษา กรรมกร ผู้นำชาวนาชาวไร่ ตลอดจนกลุ่มก้าวหน้าอื่น ๆ พวกนี้จึงหันไปใช้วิธีเดินขบวนประท้วงหรือจัดการชุมนุมตามหมู่บ้าน เพื่อบีบบังคับรัฐบาล ในขณะเดียวกันการปฏิรูปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือที่มีต่างประเทศมาเกี่ยวข้องด้วย ก็จะถูกเพ่งเล็งด้วยความหวาดระแวงและโกรธแค้นจากกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอำนาจและอภิสิทธิ์ต่าง ๆ ตามโครงสร้างเดิม พวกนี้สนับสนุนด้วยการให้ทั้งเวลา แรงงาน และทรัพย์สินแก่นวพล กระทิงแดง ลูกเสือชาวบ้าน และท้ายที่สุดให้แก่การแทรกแซงด้วยอาวุธอย่างทารุณโหดร้าย ซึ่งทำให้ทหารกลับมาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่ง การมรณกรรมอย่างปัจจุบันทันด่วนในเดือนเมษายน 2519 ของพลเอกกฤษณ์ สีวะรา ซึ่งเป็นผู้ผนึกกองทัพบกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีบทบาทพอสมควรในด้านกิจกรรมพลเรือน ยิ่งทำให้วิกฤติการณ์มาถึงเร็วขึ้น

<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 9 >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม