เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

» การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน
» การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกแตงกวาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

แมลงศัตรูของผักกาดหอม

การปลูกผักกาดหอมไม่คี่อยจะมีปัญหาเรื่องแมลงศัตรูเท่าใด แต่บางพื้นที่อาจจะมีปัญหาจากหนอนคืบและเพลื้ยอ่อน

การป้องกันกำจัด  ให้ใช้สารเคมีธูริไซด์หรือชูมิไซดริน และควรป้องกันแมลงประเภทปากดูดด้วยสารเคมีมาลาไธออน เป็นต้น

»» โรคที่สำคัญของผักกาดหอม
»» แมลงศัตรูของผักกาดหอม
»» การเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย