เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

» การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน
» การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกแตงกวาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

การเก็บเกี่ยว

ผักกาดหอมมีการบานของดอกภายในต้นเดียวกันไม่พร้อมกันการพัฒนาของดอกรวมทั้งการแก่ของเมล็ดก็ไม่พร้อมกัน หากเก็บเกี่ยวเร็วเกินไปจะได้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์  หรือถ้าเก็บเกี่ยวช้าเกินไปเมล็ดที่แก่แล้วจะร่วงสูญเสียมาก  อย่างไรก็ตามจะมีช่วงที่มีการออกดอกสูงสุดซึ่งสามารถสังเกตได้โดยดูว่าเมื่อด้านบนของเมล็ดส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียว  มีปุยสีขาวโผล่ออกมาเพียงเล็กน้อยประมาณ 30-50% ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ จากการศึกษาพบว่า อายุการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมของผักกาดหอมพันธุ์ต่าง ๆ มีดังนี้

  • ผักกาดหอมพันธุ์ใบ  อายุเก็บเกี่ยวโดยประมาณ 82 วัน หลังย้ายกล้าปลูก
  • ผักกาดหอมห่อ  อายุเก็บเกี่ยวโดยประมาณ 105 วัน หลังย้ายกล้าปลูก

การเก็บเกี่ยวจะทำในตอนเช้าตรู่ เพื่อป้องกันการร่วงของเมล็ดโดยทำการตัดทั้งต้น (ประมาณ 2 ใน 3 ของต้น) บรรจุในถุงขนาดใหญ่แล้วเขย่าเพื่อให้เมล็ดแก่ร่วงลงถุง นำต้นที่มีช่อดอกมาผึ่งในที่ร่มบนผ้าใบ  รอจนกระเปาะหุ้มเมล็ดที่เหลือแตกแล้วเข่าหรือนวดเบา ๆ เมล็ดก็จะร่วงหล่นบนผ้าใบ  จากนั้นจึงทำความสะอาดเมล็ดโดยใช้เครื่องเป่าแยกเมล็ดพันธุ์  ซึ่งจะได้เมล็ดดีและคัดสิ่งเจือปนรวมทั้งเศษพืชออกไป  จากนั้นจึงนำเมล็ดมาผ่านเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์แบบใช้ตะแกรงและลมขนาดเล็ก  แล้วนำไปลดความชื้นให้เหลือประมาณ 5%  และบรรจุเมล็ดพันธุ์ในภาชนะปิดผนึกเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งจะได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์มากน้อยแตกต่างกันไปตามพันธุ์และแหล่งปลูกซึ่งผักกาดหอมห่อจะให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 20-40 กิโลกรัมต่อไร่  แต่สำหรับผักกาดหอมใบจะได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงกว่ามาก เช่นในท้องที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  เกษตรกรแปลงขยายพันธุ์สามารถผลิตได้ถึง 200 กิโลกรัมต่อไร่

»» โรคที่สำคัญของผักกาดหอม
»» แมลงศัตรูของผักกาดหอม
»» การเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย