เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

แมลงในนาข้าว

จัดทำโดย นายเฉลียว คำบุญ นักศึกษาฝึกงาน

       โดยปกติในนาข้าวจะมีศัตรูธรรมชาติจำพวกแมลง แมงมุม และโรคแมลงต่าง ๆ จำนวนมาก คอยทำลายแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์เหล่านี้คอยควบคุมจำนวนแมลงศัตรูข้าว ให้อยู่ในสมดุลย์ทีจะไม่ทำลายข้าวให้เสียให้เสียหาย โดยเฉพาะในนาข้าวที่ไม่มีการการใช้สารเคมีฆ่า แมลงจะทำให้แมลงศัตรุธรรมชาติมีชีวิตและเจริญพันธุ์ต่อไปได้ ถ้าปราศจากแมลงศัตรูพืชเหล่านี้ แมลงศัตรูข้าวจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำความเสียหายให้แก่ข้าวในนาได้อย่างมาก แมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติมีจำนวนมากมายหลายชนิด เกษตรกรจึงควรทำความรู้จักว่า อะไรคือ แมลงศัตรูข้าว อะไรคือ แมลงศัตรูธรรมชาติทีควรอนุรักษ์ให้มีอยู่ในนาข้าว ในที่นี้ได้หยิบ ยกมานำเสนอเพียงอย่างละ 10 แมลง แต่ในความเป็นจริงแล้วทังแมลง ดีแมลงร้าย ในนาข้าวนั้น มีอีกมากหลายชนิด

» แมลงร้ายในนาข้าว
» แมลงดีในนาข้าว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย