สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

รู้ทันเอดส์ (AIDS)

ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์

               1. ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และต้องการรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอดส์หรือไม่
                    2. ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่ หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา
                    3. ผู้ที่สงสัยว่าคู่นอนของตน จะมีพฤติกรรมเสี่ยง
                    4. ผู้ที่คิดจะตั้งครรภ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งของแม่ และลูก
                    5. ผู้ที่ต้องการข้อมูลสนับสนุน เรื่องความปลอดภัย และสุขภาพของร่างกาย เช่น ผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ (บางประเทศ)

         ถ้าสงสัยว่าติดเชื้อเอดส์ ควรตรวจเลือดเมื่อใด
                    การตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์นั้น มิใช่การตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ แต่เป็นการตรวจหาร่องรอยที่ร่างกายสร้างขึ้น เพื่อต่อสู้กับโรคนั้นซึ่งเรียกว่า ภูมิต้านทาน และตรวจพบได้ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ถึง 3 เดือน หลังจากรับเชื้อมาแล้ว หรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้
                    ดังนั้นถ้าสงสัยว่าติดเชื้อเอดส์ ไม่ควรตรวจเลือดทันที เพราะเลือดอาจจะไม่ให้ผลเป็นบวก ควรตรวจภายหลังจากที่สัมผัสเชื้อแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป จะให้ผลที่แน่นอนกว่า

การตรวจเลือดมีขั้นตอนอย่างไร
                    1. การตรวจขั้นต้น [Screening test] เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานโรค ต่อเชื้อนั้น [Antiboby] ซึ่งราคาถูกมาก สะดวก รวดเร็ว มีความไวสูง และให้ผลที่น่าเชื่อถือได้มากกว่า 99.5 % ถ้าหากเลือดให้ผลบวก จะต้องได้รับการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
                    2. การตรวจยืนยัน [Confirmatory test] เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการวินิจฉัยโรค จากการตรวจขั้นต้นว่า มีการติดเชื้อเอดส์จริงหรือไม่

                   คลินิกให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ
                         (คลินิกนิรนาม) คืออะไร
                    คือ คลินิกให้บริการปรึกษาทางการแพทย์ และสังคมเกี่ยวกับโรคเอดส์ และกามโรค รวมทั้งตรวจเลือด หาการติดเชื้อเอดส์โดยไม่ต้องแจ้งชื่อ และที่อยู่

                    คลินิกให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ
                         (คลินิกนิรนาม) บริการอะไร
                    # ให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ และปัญหาสุขภาพทั่วไป
                    # ให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด และหลังทราบผลเลือด
                    # ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์ และกามโรค
                    # ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์

                 คลินิกให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ
                         (คลินิกนิรนาม) สำรับใคร

                    # ผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ และกามโรค
                    # ผู้ที่กังวลว่าตัวเองติดเชื้อเอดส์หรือไม่
                    # ผู้ที่กำลังจะแต่งงานหรือมีครอบครัว
                    # ผู้ที่วางแผนจะมีบุตร
                    # ผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศ
                    # ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว      

ประวัติความเป็นมา
โรคเอดส์เกิดจากเชื้ออะไร
เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร
ไวรัสเอดส์ติดต่อทางอื่นๆได้หรือไม่
ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อเอดส์
โรคเอดส์มีกี่ระยะ
โรคเอดส์รักษาให้หายได้หรือไม่
ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์
เมื่อติดเชื้อเอดส์แล้วควรทำตัวอย่างไร
ผู้ติดเชื้อเอดส์ควรปฏิบัติตนอย่างไร
ญาติหรือผู้ใกล้ชิดควรปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์อย่างไร
ไปเที่ยวหญิงโสเภณี และเป็นกามโรคจะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ด้วยหรือไม่
คู่นอนของผู้ติดเชื้อเอดส์มีโอกาสติดเชื้อมากน้อยเพียงใด
จะทราบได้อย่างไรว่าใครติดเชื้อเอดส์
คนที่ติดเชื้อเอดส์ในระยะไม่มีอาการ กับคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วใครมีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากกว่ากัน
ถ้าติดเชื้อเอดส์แล้วแต่เลือดยังไม่แสดงผล "บวก"จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้หรือไม่
เมื่อไปตรวจเลือดแล้วได้ผลเป็น "บวก" แสดงว่าเป็นเอดส์หรือไม่
ผู้ติดเชื้อเอดส์จะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใด
การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ง่ายกว่าการมีเพศสัมพันธ์ปกติหรือไม่
ทำไมสัตว์โลกชนิดอื่นจึงไม่เป็นเอดส์
การทำจิตใจให้แจ่มใสช่วยรักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่
หากคู่นอนไม่ใช่ผู้ขายบริการทางเพศจะปลอดภัยจากเอดส์หรือไม่
ผู้ชายมีโอกาสติดเชื้อเอดส์มากกว่าผู้หญิงใช่หรือไม่
ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ได้เพียงใด
ผู้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ