ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

โลกสิทธิ
(คติความเชื่อโบราณ)

ลางสังหรณ์

(หมายเหตุ มอญ ใช้คำว่า สั่นไหว , ไทย ว่า เขม่น)

ในร่างกายของเราทั้งหลาย ย่อมประกอบด้วยเนื้อหนัง  "เกิดการสั่นไหวขึ้น"   ประกอบด้วยองค์ 2 ประการมีอะไร คือ
     1.จากเลือดลมกระทำแล้วสั่นไหวขึ้นอย่างหนึ่ง
     2. จากการเกิดนิมิตรสังหรณ์ดี และไม่ดี  "สั่นไหวขึ้น"   อีกประการหนึ่ง
      ในบรรดาการสั่นไหว 2 ประการนั้น เว้นเสียการสั่นไหวเกิดจากเลือดลมแล้ว สำหรับเรื่องการเกิดสั่นไหวจากเนื้อหนัง เป็นนิมิตรสังหรณ์ที่แม่นยำ หรือไม่แม่นยำ 2 ประการนี้ ท่านอาจารย์โลกีย์ทั้งหลาย ท่านกล่าวไว้อย่างไร คือ- กระหม่อมหรือกบาล   สั่นไหว ได้รับการบูชาจากเจ้านาย และได้พบปะเพื่อนฝูงที่เรารักใคร่แน่

- หน้าผากด้านซ้าย  สั่นไหว ได้รับข่าวที่ดีแท้ คิดโครงการอะไรก็สมบรูณ์ดี
- หน้าผากด้านขวา  สั่นไหว ได้ลาภสักการะ
- คิ้วด้านขวา  สั่นไหว (ด้านบน)   เกิดได้ลาภและได้พบปะมิตรสหายที่เรารัก
- ขนตาด้านขวา (ล่าง)  สั่นไหว เกิดข้าศึกศัตรูกับคนอื่น ได้พบคนที่เรารัก และได้ภรรยา
- คิ้วด้านซ้าย (ด้านบน)   ความคิดอ่านประสบความสำเร็จ และได้พบมิตรสหายก็เป็นได้
- ขนตาด้านซ้าย (ล่าง)  สั่นไหว เกิดมีภัย
- หูด้านขวา  สั่นไหว ได้รับความสุขสบาย
- หูด้านซ้าย  สั่นไหว เกิดเป็นข้าศึกศัตรูกับผู้อื่น สมบัติ แก้วแหวน เงินทองก็ได้รับ
- จมูกด้านขวา  สั่นไหวขึ้น คนอื่นรักเรา ได้เพื่อนที่ประเสริฐ
- จมูกด้านซ้าย  สั่นไหวขึ้น ได้รับความสุขสำราญ
- ศรีษะ  สั่นไหว ถ้าเป็นหนุ่มได้เมียแน่ ถ้าเป็นคนผู้ใหญ่ท่านจะได้ลาภ
- ริมฝีปากล่างด้านขวา  สั่นไหว เกิดการทะเลาะวิวาท และเกิดมีข้าศึกศัตรู
- ริมฝีปากด้านซ้าย  สั่นไหว การพูดจาปราศรัยกับคนอื่น เขาจะรักเรา
- ริมฝีปากด้านซ้าย-ขวา (ข้างบน)   สั่นไหว ได้รับข่าวสารหนักๆ จากทางไกล
- ริมฝีปากบนด้านซ้าย  สั่นไหว เกิดการโต้เถียงปากเสียงกัน เกิดมีข้าศึกศัตรู
- คาง สั่นไหวขึ้น เหตุเพราะเรื่องที่เราพูดนั้น ต้องเกิดคดีความ
- คอ  สั่นไหวขึ้น ได้แต่งตัวด้วยอาภรณ์ที่ดี เงินทองก็ได้ ชื่อเสียงปรากฎ ได้รับการบูชาจากคนอื่นเขา
- บ่าด้านขวา  สั่นไหว เกิดได้ภรรยา ได้วัว ควาย ม้า เกิดโต้เถียงกับภรรยาของตนก็ว่าได้
- บ่าด้านซ้าย  สั่นไหว ได้ลาภผล เกิดเป็นศัตรูกับคนอื่น
- ท้องน้อยด้านขวา  สั่นไหว ได้ชื่อเสียงปรากฎ
- ท้องน้อยด้านซ้าย  สั่นไหว ถูกคนอื่นมาหลอกล่อให้เสียหาย และต้องพบภัยด้วย
- หลัง  สั่นไหว ได้เสื้อผ้าอาภรณ์
- มือขวา  สั่นไหว ได้มิตรสหาย อาหารที่ดีก็ได้กิน ได้แก้วแหวนเงินทอง คนอื่นก็รักเราได้รับการสักการะบูชาจากเจ้านาย
- ฝ่ามือขวา  สั่นไหว จะได้ดีและไปถึงที่อยู่ของมิตรสหายได้กินข้าวปลาอาหารดีที่อร่อย
- มือซ้าย  สั่นไหว ได้ลาภผลคนอื่นจะนำมาให้ เงินทองแก่เรา และได้เงินทองจากคนที่เรารักมาให้ด้วย
- ฝ่ามือซ้าย  สั่นไหว ไม่ดีแน่ ชำระล้างศีรษะเสียเกิดความทุกข์ร้อนใจจากผู้ใหญ่ สถานที่ไม่มีหนทางเดินต้องไป
- อกด้านขวา  สั่นไหว ได้ดิบได้ดี จิตใจได้รับความสุข
- อกด้านซ้าย  สั่นไหว ได้รับความเดือดร้อนทางจิตใจ
- สะดือ  สั่นไหว เกิดได้สิ่งของ เงินทอง ได้เพื่อนที่ประเสริฐ
- ท้องด้านขวา  สั่นไหว ได้กินอาหารและกับที่อร่อย
- ท้องด้านซ้าย  สั่นไหว ได้ลาภ
- ท้องน้อย  สั่นไหว ได้เพื่อนฝูงที่ดี ได้แก้วแหวน เงินทอง
- แก้มขวา  สั่นไหว ได้กินอาหารกับข้าวที่มีอร่อยดี
- แก้มซ้าย  สั่นไหว เกิดการว่ากล่าว หรือแสดงวาจาต่อคนอื่น
- หน้าผากด้านขวา  สั่นไหว ได้พรรคพวกเพื่อนฝูง
- หน้าผากด้านซ้าย  สั่นไหว เกิดการต่อล้อต่อเถียง ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น
- ข้อพับมือ-เท้า  สั่นไหว ได้สิ่งของ แก้วแหวน เงินทอง
- หนังด้านหลังมือข้างขวา   สั่นไหว เกิดได้แก้วแหวน เงินทอง
- หนังด้านหลังมือข้างซ้าย   สั่นไหว ได้สิ่งของ เงินทอง หาย
- ขมับขวา  สั่นไหว ได้ลาภ แก้วแหวน เงินทอง
- ขมับซ้าย  สั่นไหว ได้รับการบูชาจากเจ้านาย
- ก้นขวา  สั่นไหว ได้ขี่ช้าง ม้า
- ก้นซ้าย  สั่นไหว ได้รับความสุข เหตุจากภรรยาต้องประสบภัย
- บั้นเอว  สั่นไหว สิ่งของ เงิน ทอง หาย
- ขาขวา  สั่นไหว จะได้ดี
- ขาซ้าย  สั่นไหว พูดจาปราศรัยกับคนอื่นเขาจะรักเรา
- ข้อพับเข่าขวา  สั่นไหว ได้ลาภ
- ข้อพับเข่าซ้าย  สั่นไหว เป็นข้าศึกศัตรู และวิวาทกับคนอื่น
- น่องขวา  สั่นไหว ได้ลาภก้อนโต
- น่องซ้าย  สั่นไหว เกิดวิวาทกับภรรยา ภรรยาจะทำอันตรายแก่ตัวเรา
- ตาตุ่มขวา  สั่นไหว จะได้ดี
- ตาตุ่มซ้าย  สั่นไหว ได้คนรับใช้ มีผู้คิดร้ายกับเรา
- เท้าขวา  สั่นไหว ได้รับเครื่องนุ่งห่ม
- เท้าซ้าย  สั่นไหว เกิดวิวาทกับภรรยา
- นมด้านขวา  สั่นไหว แก้วแหวน เงินทอง หายลับไปหมด
- นมด้านซ้าย  สั่นไหว ได้ลาภ
- อินทรีย์-อินรี  สั่นไหว (ของประจำกาย) ได้ภรรยา หรือก่อความกับผู้อื่น

ลางสังหรณ์
สิ่งไม่ควร
เรื่องฝันเห็น
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ