ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม  >>

อังกะลุง

การฝึกปฏิบัติอังกะลุง

การจับอังกะลุงจะจับด้วยมือทั้ง 2 ข้าง ทั้งซ้ายและขวา แต่จับคนละเสียง โดยจับที่เสายึดให้ห่างจากรางไม้ 2 – 4 นิ้ว แล้วแต่อังกะลุงจะสูงหรือต่ำ ข้อสำคัญคือใช้หัวแม่มือกำกับเสายึดไว้

การเขย่าอังกะลุง ควรเกร็งกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างเล็กน้อย แล้วใช้สันมือดันเสายึดพร้อมทั้งใช้ข้อมือเขย่าให้ขาของตัวอังกะลุงกระทบไปมากับรางตามที่ต้องการ

วิธีการนั่ง การจับ และการเขย่าอังกะลุง


วิธีการนั่งพื้น


วิธีการนั่งเก้าอี้
วิธีการจับและเขย่าอังกะลุง

***ที่มาของภาพ : ถ่ายภาพโดย นายเอกนรินทร์ เจษฎาสิริ
ผู้แสดง : นักดนตรีวงอังกะลุง โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

 

ต้นกำเนิดอังกะลุง
ส่วนประกอบของอังกะลุง
เครื่องดนตรีในวงอังกะลุง
ประเภทของวงอังกะลุง
การฝึกปฏิบัติอังกะลุง
แบบฝึกทักษะการเขย่าอังกะลุง
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย