ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม  >>

อังกะลุง

คู่มือการฝึกปฏิบัติอังกะลุงนี้ ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของอังกะลุง ตลอดทั้งการเริ่มฝึกปฏิบัติอังกะลุงอย่างถูกต้องตามหลักการทางดนตรีและจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้สอนดนตรีมากว่า 26 ปี ดังนั้นเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติอังกะลุงนี้ จึงเหมาะกับทุกท่านที่สนใจจะเริ่มฝึกปฏิบัติอังกะลุง หรือเหมาะสำหรับเป็นคู่มือของครูดนตรีที่จะนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการบรรเลงอังกะลุง อีกด้วย

เอกนรินทร์ เจษฎาสิริ

ต้นกำเนิดอังกะลุง
ส่วนประกอบของอังกะลุง
เครื่องดนตรีในวงอังกะลุง
ประเภทของวงอังกะลุง
การฝึกปฏิบัติอังกะลุง
แบบฝึกทักษะการเขย่าอังกะลุง
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย