สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ กับวิชาเศรษฐศาสตร์

จากการศึกษาเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาจากข้างต้นก็พอที่จะสรุปได้ว่าเศรษฐศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ดังต่อไปนี้

  1. รัฐศาสตร์ : การที่จะปกครองให้ประเทศมีความมั่นคงได้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาใน ด้านเศรษฐกิจให้มีความเจริญเสียก่อน
  2. ประวัติศาสตร์ : นำเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาประยุกต์กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  3. บริหารธุรกิจ : การนำเรื่องของการผลิต การบริโภค และการแจกจ่ายสินค้า และบริการเพื่อ ให้ได้กำไรสูงสุด
  4. จิตวิทยา : การศึกษาในเรืองของพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค
  5. ภูมิศาสตร์ : เพราะพื้นที่ในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพการผลิต และปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมือนกัน
  6. นิติศาสตร์ : เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น กฎหมายการควบคุมสินค้า กฎหมาย การประกันสินค้า เป็นต้น
  7. คณิตศาสตร์ หรือสถิติ : เป็นการนำหลักของคณิตศาสตร์ หรือสถิติมาใช้ในการ อธิบาย ทฤษฎี การวิเคราะห์ ซึ่งทำให้เกิดวิชา เศรษฐมิติ คณิตเศรษฐศาสตร์

การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ (Resources Allocation in Economy System)
สินค้า และบริการ (Goods and Services)
ปัจจัยการผลิต (Factors of Production)
การจำแนกระบบเศรษฐกิจ (Economics System)
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ กับวิชาเศรษฐศาสตร์

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย