สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ทักษะการเป็นผู้นำ

เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีการสร้างวิสัยทัศน์
วิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่ม
วิธีการดูแลตัวเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

วิธีการดูแลตัวเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงด้านมืดของการเป็นผู้นำหรือความเครียดที่มาพร้อมกับตำแหน่งความจริงที่ว่าคุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ของคุณทำประโยชน์ให้กับองค์กร อาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น อย่างไรก็ตามให้ดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดและใช้วิธีลดความเครียด เช่น พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกังวลมากในที่ทำงานกับคนที่คนไว้ใจได้ หาครูฝึกสอน เป็นต้น

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย