ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับสยามในสมัยอยุธยา ปรากฏในบันทึกของอันโตนิโอ ปิกา เฟตตา (Autonio Pigafetta) ชาวอิตาลีซึ่งได้เดินทางรอบโลกระหว่างปี พ.ศ. 2062-2065 และได้บันทึกถึงเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของคาบสมุทรมลายูว่าเมือง เหล่านั้น ตั้งแต่สิงคโปร์ขึ้นมาต่างอยู่ในการปกครองของสยาม ดังข้อความตอนหนึ่ง ดังนี้

“ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมเป็นหมู่บ้าน และเมืองต่าง ๆ มีชื่อบางแห่งดังนี้ สิงคโปร์ (Cinghapola) ซึ่งอยู่บนแหลมปาหัง (Pahun) กลันตัน (Calantan) ปัตตานี (Patani) พัทลุง (Bradlon) ละคร (นครศรีธรรมราช) ชุมพร (Tumbon) ปราณ (Pran) กุย (Cui) เพชรบุรี (Brabi) เมืองเหล่านี้สร้างขึ้นเหมือนเมืองของเราและอยู่ภายในของขัณฑสีมาของพระเจ้ากรุงสยาม”

ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเมืองปัตตานีมีกษัตริย์ปกครองเช่นเดียวกับสยาม และมี การติดต่อกับเมืองอื่น ๆ ดังที่ปรากฏในบันทึกของฟรานซีสโก เดอ ซานเด (Francisco de Sande) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2119 : 16)

 

“มะละกาอยู่บนชายฝั่งจีนเอง ซึ่ง ณ จุดนี้หันไปสู่ทิศเหนือ ในภูมิภาคนั้นเราพบท้าวพระยา มหากษัตริย์น้อย ๆ เพิ่มอีก 2 พระองค์ พระองค์หนึ่งคือพระเจ้าแผ่นดินแห่งเซียน (Cian-iam) และอีกพระองค์หนึ่ง คือ พระเจ้าแผ่นดินแห่งปัตตานี (Patan) และห่างจากเราประมาณ 150 ลีค คือ พระเจ้าแผ่นดินแห่งบอร์เนียว (Borney) ซึ่งทรงติดต่อกับกษัตริย์ทั้งสองพระองค์อย่างสม่ำเสมอ”

ความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับอยุธยาดำเนินมาด้วยดี จนกระทั่งเกิดสงครามระหว่างสยาม กับพม่าดังที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติสมิวเซียม กรุงลอนดอน (2537) ตอนหนึ่งความว่าในศักราช 911 (พ.ศ. 2092) ในช่วงศึกหงสาวดี พระยาตานีศรีสุริยด่าน ได้ยกเอาทัพเรือ “ยาหยับ” ของชาวเมืองปัตตานีเข้ามา 200 ลำเพื่อช่วยราชการศึก ทัพเรือของปัตตานี มาทอดสมออยู่ที่วัดกุฏบางกะจะ ครั้นรุ่งขึ้นก็ยกเข้ามาทอดสมออยู่ที่ประตูชัย พระยาตานีเห็นได้ ทีก็กลับลำขึ้นเป็นขบถพากันยกพวกเข้ามาในพระราชวัง พระมหาจักรพรรดิไม่ทันรู้ตัวก็เสด็จหนี ลงเรือพระที่นั่งศรีสักหลาดไปอยู่ที่เกาะมหาพราหมณ์เหล่าเสนาบดีก็พร้อมกันยกเข้ามาในพระราชวัง ไล่ตีชาวตานีแตกฉานลงเรือรุดหนีไป เหล่ามุขมนตรีก็ได้อัญเชิญ พระมหาจักรพรรดิเสด็จคืนเข้าสู่พระราชวังตามเดิม

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 4 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ