ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับสยามในสมัยอยุธยา ปรากฏในบันทึกของอันโตนิโอ ปิกา เฟตตา (Autonio Pigafetta) ชาวอิตาลีซึ่งได้เดินทางรอบโลกระหว่างปี พ.ศ. 2062-2065 และได้บันทึกถึงเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของคาบสมุทรมลายูว่าเมือง เหล่านั้น ตั้งแต่สิงคโปร์ขึ้นมาต่างอยู่ในการปกครองของสยาม ดังข้อความตอนหนึ่ง ดังนี้

“ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมเป็นหมู่บ้าน และเมืองต่าง ๆ มีชื่อบางแห่งดังนี้ สิงคโปร์ (Cinghapola) ซึ่งอยู่บนแหลมปาหัง (Pahun) กลันตัน (Calantan) ปัตตานี (Patani) พัทลุง (Bradlon) ละคร (นครศรีธรรมราช) ชุมพร (Tumbon) ปราณ (Pran) กุย (Cui) เพชรบุรี (Brabi) เมืองเหล่านี้สร้างขึ้นเหมือนเมืองของเราและอยู่ภายในของขัณฑสีมาของพระเจ้ากรุงสยาม”

ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเมืองปัตตานีมีกษัตริย์ปกครองเช่นเดียวกับสยาม และมี การติดต่อกับเมืองอื่น ๆ ดังที่ปรากฏในบันทึกของฟรานซีสโก เดอ ซานเด (Francisco de Sande) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2119 : 16)

 

“มะละกาอยู่บนชายฝั่งจีนเอง ซึ่ง ณ จุดนี้หันไปสู่ทิศเหนือ ในภูมิภาคนั้นเราพบท้าวพระยา มหากษัตริย์น้อย ๆ เพิ่มอีก 2 พระองค์ พระองค์หนึ่งคือพระเจ้าแผ่นดินแห่งเซียน (Cian-iam) และอีกพระองค์หนึ่ง คือ พระเจ้าแผ่นดินแห่งปัตตานี (Patan) และห่างจากเราประมาณ 150 ลีค คือ พระเจ้าแผ่นดินแห่งบอร์เนียว (Borney) ซึ่งทรงติดต่อกับกษัตริย์ทั้งสองพระองค์อย่างสม่ำเสมอ”

ความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับอยุธยาดำเนินมาด้วยดี จนกระทั่งเกิดสงครามระหว่างสยาม กับพม่าดังที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติสมิวเซียม กรุงลอนดอน (2537) ตอนหนึ่งความว่าในศักราช 911 (พ.ศ. 2092) ในช่วงศึกหงสาวดี พระยาตานีศรีสุริยด่าน ได้ยกเอาทัพเรือ “ยาหยับ” ของชาวเมืองปัตตานีเข้ามา 200 ลำเพื่อช่วยราชการศึก ทัพเรือของปัตตานี มาทอดสมออยู่ที่วัดกุฏบางกะจะ ครั้นรุ่งขึ้นก็ยกเข้ามาทอดสมออยู่ที่ประตูชัย พระยาตานีเห็นได้ ทีก็กลับลำขึ้นเป็นขบถพากันยกพวกเข้ามาในพระราชวัง พระมหาจักรพรรดิไม่ทันรู้ตัวก็เสด็จหนี ลงเรือพระที่นั่งศรีสักหลาดไปอยู่ที่เกาะมหาพราหมณ์เหล่าเสนาบดีก็พร้อมกันยกเข้ามาในพระราชวัง ไล่ตีชาวตานีแตกฉานลงเรือรุดหนีไป เหล่ามุขมนตรีก็ได้อัญเชิญ พระมหาจักรพรรดิเสด็จคืนเข้าสู่พระราชวังตามเดิม

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 4 >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย