ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา อำนาจและอิทธิพลของนครศรีธรรมราชในฐานะ ตัวแทนศูนย์อำนาจท้องถิ่นของอยุธยาเริ่มอ่อนแอลง บรรดากรมการเมืองพากันไม่พอใจในตัวเจ้าเมืองคนใหม่ที่แต่งตั้งมาจากอยุธยา และขยายผลไปถึงชาวเมือง ซึ่งได้ก่อความไม่สงบขึ้น

แม้ว่าใน ปี พ.ศ. 2172 จะได้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้ง โดยการส่งขุนนางคนสำคัญ ชาวญี่ปุ่น คือ ออกญาเสนาภิมุข หรือ ยามาตะ นางามาซะ (Yamada Nagamasa) ไปเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ แต่การต่อต้านและความวุ่นวายในเมืองนครศรีธรรมราช ยังคงมีตลอดเวลา ในช่วงเวลานั้นเองสงขลา เริ่มแยกตัวออกจากนครศรีธรรมราช ดำเนินนโยบายการค้าอิสระ ทำให้มีพ่อค้าชาวยุโรป เข้ามาค้าขายเป็นจำนวนมาก ส่วนปัตตานีนั้นทำการค้าขายอย่างอิสระ มีระบบภาษีและระบบ การจัดการค้าต่างประเทศเป็นผลของตนเอง แต่บางครั้งก็ยอมขึ้นกับอยุธยา เมืองปัตตานีเวลานั้น กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของนานาประเทศพ่อค้าชาวญี่ปุ่น โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ เข้ามาตั้งสถานีการค้า (Trade station) และทำการค้าขายกันอย่างกว้างขวาง

ที่อยุธยาในปลายรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ได้เกิดความขัดแย้งชิงราชบัลลังก์เกิดขึ้น หลัง จากการสวรรคตของพระเจ้าทรงธรรมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2171 พระเจ้าปราสาททองได้ ขึ้นครองราชย์ทำให้พระญาติวงศ์และข้าราชการที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าทรงธรรมถูกประหารชีวิต เป็นจำนวนมาก หัวเมืองใหญ่ ๆ ในภาคใต้ทั้งนครศรีธรรมราชและปัตตานี ไม่ยอมรับการขึ้นสู่อำนาจของพระเจ้าปราสาททอง

 

ในปีพ.ศ.2173 ปัตตานีเข้าโจมตีพัทลุงและนครศรีธรรมราช มีหลักฐานระบุว่านอกจากปัตตานีเข้าโจมตี พัทลุง กับนครศรีธรรมราชแล้ว ยังทำสงครามกับ สงขลาและอยุธยาด้วย ดังที่ปรากฎในหลักฐานเอกสารว่า เจ้าเมืองสงขลาส่งทูตไปยังอยุธยาใน ปี พ.ศ. 2175 เพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อสู้กับปัตตานี

ในปี พ.ศ.2175 กองทัพสยามได้ยกกำลังมาตีนครศรีธรรมราชและปัตตานี ดังที่ปรากฏ ในบันทึกของพ่อค้าชาวดัทซ์เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า

“9 มีนาคม (พ.ศ. 2175) มีเรือจากสยาม 3 ลำ เล่าว่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ชักชวน พ่อค้าในเรือนั้นกระทำร้ายพระเจ้าแผ่นดินสยาม เจ้าเมืองครศรีธรรมราชจะไม่ยอมอ่อนน้อม ต่อพระเจ้าแผ่นดินสยามเลย เนื่องจากเหตุนี้พระเจ้าแผ่นดินสยามจึงส่งกองทัพเรือมาตีเมือง นครศรีธรรมราช”

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 6 >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย