ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา อำนาจและอิทธิพลของนครศรีธรรมราชในฐานะ ตัวแทนศูนย์อำนาจท้องถิ่นของอยุธยาเริ่มอ่อนแอลง บรรดากรมการเมืองพากันไม่พอใจในตัวเจ้าเมืองคนใหม่ที่แต่งตั้งมาจากอยุธยา และขยายผลไปถึงชาวเมือง ซึ่งได้ก่อความไม่สงบขึ้น

แม้ว่าใน ปี พ.ศ. 2172 จะได้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้ง โดยการส่งขุนนางคนสำคัญ ชาวญี่ปุ่น คือ ออกญาเสนาภิมุข หรือ ยามาตะ นางามาซะ (Yamada Nagamasa) ไปเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ แต่การต่อต้านและความวุ่นวายในเมืองนครศรีธรรมราช ยังคงมีตลอดเวลา ในช่วงเวลานั้นเองสงขลา เริ่มแยกตัวออกจากนครศรีธรรมราช ดำเนินนโยบายการค้าอิสระ ทำให้มีพ่อค้าชาวยุโรป เข้ามาค้าขายเป็นจำนวนมาก ส่วนปัตตานีนั้นทำการค้าขายอย่างอิสระ มีระบบภาษีและระบบ การจัดการค้าต่างประเทศเป็นผลของตนเอง แต่บางครั้งก็ยอมขึ้นกับอยุธยา เมืองปัตตานีเวลานั้น กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของนานาประเทศพ่อค้าชาวญี่ปุ่น โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ เข้ามาตั้งสถานีการค้า (Trade station) และทำการค้าขายกันอย่างกว้างขวาง

ที่อยุธยาในปลายรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ได้เกิดความขัดแย้งชิงราชบัลลังก์เกิดขึ้น หลัง จากการสวรรคตของพระเจ้าทรงธรรมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2171 พระเจ้าปราสาททองได้ ขึ้นครองราชย์ทำให้พระญาติวงศ์และข้าราชการที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าทรงธรรมถูกประหารชีวิต เป็นจำนวนมาก หัวเมืองใหญ่ ๆ ในภาคใต้ทั้งนครศรีธรรมราชและปัตตานี ไม่ยอมรับการขึ้นสู่อำนาจของพระเจ้าปราสาททอง

 

ในปีพ.ศ.2173 ปัตตานีเข้าโจมตีพัทลุงและนครศรีธรรมราช มีหลักฐานระบุว่านอกจากปัตตานีเข้าโจมตี พัทลุง กับนครศรีธรรมราชแล้ว ยังทำสงครามกับ สงขลาและอยุธยาด้วย ดังที่ปรากฎในหลักฐานเอกสารว่า เจ้าเมืองสงขลาส่งทูตไปยังอยุธยาใน ปี พ.ศ. 2175 เพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อสู้กับปัตตานี

ในปี พ.ศ.2175 กองทัพสยามได้ยกกำลังมาตีนครศรีธรรมราชและปัตตานี ดังที่ปรากฏ ในบันทึกของพ่อค้าชาวดัทซ์เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า

“9 มีนาคม (พ.ศ. 2175) มีเรือจากสยาม 3 ลำ เล่าว่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ชักชวน พ่อค้าในเรือนั้นกระทำร้ายพระเจ้าแผ่นดินสยาม เจ้าเมืองครศรีธรรมราชจะไม่ยอมอ่อนน้อม ต่อพระเจ้าแผ่นดินสยามเลย เนื่องจากเหตุนี้พระเจ้าแผ่นดินสยามจึงส่งกองทัพเรือมาตีเมือง นครศรีธรรมราช”

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 6 >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ