สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การแพทย์แผนโบราณ

คณาเภสัช

มหาพิกัด

» มหาพิกัดตรี (ยา 3 สิ่ง)
» มหาพิกัดเบญจ (ยา 5 สิ่ง)
» มหาพิกัดทั่วไป (ยา 6 สิ่ง)

มหาพิกัดตรี (ยา 3 สิ่ง)

 • มหทพิกัดตรีผลา ตรีผลาเป็นพิกัดยาในคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) ถ้าจะใช้แก้ในสมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน ดังนี้

  1) มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้เสมหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  ลูกสมอภิเภก 8 ส่วน (ปิตตะ)
  ลูกสมอไทย 4 ส่วน (วาตะ)
  ลูกมะขามป้อม 12 ส่วน (เสมหะ)

  2) มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  ลูกสมอภิเภก 12 ส่วน (ปิตต)
  ลูกสมอไทย 8 ส่วน (วาตะ)
  ลูกมะขามป้อม 4 ส่วน (เสมหะ)

  3) มหาพิกัดตรีผลา ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วและตัวยาดังนี้

  ลูกสมอภิเภก 4 ส่วน (ปิตต)
  ลูกสมอไทย 12 ส่วน (วาตะ)
  ลูกมะขามป้อม 8 ส่วน (เสมหะ)


 • มหาพิกัดตรีกฏุก ตรีกฏุกเป็นพิกัดยาในวสันตฤดู (ฤดูฝน) ถ้าจะใช้แก้สมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน ดังนี้

  1) มหาพิกัดตรีกฏูก ถ้าจะแก้เสมะหะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  เหง้าขิงแห้ง 8 ส่วน (ปิตตะ)
  เมล็ดพริกไทย 4 ส่วน (วาตะ)
  ดอกดีปลี 12 ส่วน (เสมหะ)

  2) มหาพิกัดตรีกฏุก ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  เหง้าขิงแห้ง 12 ส่วน (ปิตตะ)
  เมล็ดพริกไทย 8 ส่วน (วาตะ)
  ดอกดีปลี 4 ส่วน (เสมหะ)

  3) มหาพิกัดตรกฏุก ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  เหงิ้งแห้ง 4 ส่วน (ปิตตะ)
  เมล็ดพริกไทย 12 ส่วน (วาตะ)
  ดอกดีปลี 8 ส่วน (เสมหะ)

 • มหาพิกัดตรีสาร ตรีสารเป็นพิกัดยาในเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) ถ้าจะใช้แก้ในสมุฏฐานต่างๆ จะใช้ส่วนของตัวยาในพิกัดแตกต่างกัน ดังนี้

  1) มหาพิกัดตรีสาร ถ้าจะแก้เสมหะสมุฎฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  รากเจตมูลเพลิง 8 ส่วน (ปิตตะ)
  เถาสะค้าน 4 ส่วน (วาตะ)
  รากช้าพลู 12 ส่วน (เสมหะ)

  2) มหาพกัดตรีสาร ถ้าจะแก้ปิตตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  รากเจตมูลเพลิง 12 ส่วน (ปิตตะ)
  เถาสะค้าน 8 ส่วน (วาตะ)
  รากช้าพลู 4 ส่วน (เสมหะ)

  3) มหาพิกัดตรีสาร ถ้าจะแก้วาตะสมุฏฐาน มีส่วนและตัวยาดังนี้

  รากเจตมูลเพลิง 4 ส่วน (ปิตตะ)
  เถาสะค้าน 12 ส่วน (วาตะ)
  รากช้าพลู 8 ส่วน (เสมหะ)

»» จุลพิกัด
»» พิกัด
»» มหาพิกัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย