Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

ชนเผ่า

ประชาชนจีนมีทั้งสิ้น 56 ชนเผ่า ชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศจีนคือ ชนเผ่าฮั่น 92 % ของประชากรทั้งหมด อื่นๆอีก 55 ชนเผ่า 8 % ของประชากรทั้งหมด เช่น

 1. จ้วง 16 ล้านคน เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ฯลฯ
 2. แมนจู 10 ล้าน
 3. หุย 9 ล้าน เขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ย ฯลฯ
 4. ม้ง 8 ล้าน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน ฯลฯ
 5. อุยกูร์ 7 ล้าน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ฯลฯ
 6. อี๋ 7 ล้าน มณฑลยูนนาน ฯลฯ
 7. ตูเจีย 5.75 ล้าน
 8. มองโกล 5 ล้าน เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ฯลฯ
 9. ทิเบต 5 ล้าน เขตปกครองตนเองทิเบต ฯลฯ
 10. ปู้ยี 3 ล้าน มณฑลกุ้ยโจว ฯลฯ
 11. เกาหลี 2 ล้าน

ประเทศจีนประกอบไปด้วยเชื้อชาติใหญ่ 5 ชนชาติ ได้แก่

 1. เชื้อชาติฮั่น ซึ่งเป็นประชากรราวๆ 92% ของคนจีนทั้งประเทศ
 2. เชื้อชาติแมนจู
 3. เชื้อชาติมองโกล
 4. เชื้อชาติทิเบต
 5. เชื้อชาติจ้วง

นอกจากนี้ก็มีชนกลุ่มน้อยอื่นๆอีกหลายสิบเผ่า

เชื้อชาติฮั่น
ชนชาติแมนจู
ชนชาติมองโกล
ชนชาติจ้วง
ชนชาติทิเบต

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com