สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค

(The Communist Manifesto)
โดย คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริด แองเกลส์

1. สังคมนิยมปฏิกิริยา

         ก) สังคมนิยมศักดินา เนื่องจากตำแหน่ง ทางประวัติศาสตร์ของเขา มันได้กลายเป็น อาชีพ สำหรับขุนนางฝรั่งเศส และอังกฤษ ที่จะเขียนหนังสือขึ้นต่อต้าน สังคมกระฎุมพี สมัยใหม่ แต่ในการปฏิวัติฝรั่งเศส ในเดือนกรกฎาคม 1830 และในการตื่นตัว เพื่อการ ปฏิรูปในอังกฤษ ขุนนางเหล่านี้ ได้ยอมแพ้ต่อผู้เถลิงอำนาจ ที่น่าเกียดชังอีกครั้งหนึ่ง นับตั้งแต่นั้นมา การต่อต้านทางการเมืองทั้งหลาย ก็ได้สูญหายไป สงครามทางวรรณกรรม เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่ยังคงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แม้แต่ในวงวรรณกรรมเอง การร่ำหา ฟื้นฟูเดิม (การฟื้นฟูในฝรั่งเศส ระหว่างปี 1814-1830) ก็กลายเป็นสิ่งที่ เป็นไปไม่ได้ เสียแล้ว
            ในอันที่จะปลุกระดม ความเห็นอกเห็นใจ พวกขุนนางถูกบีบบังคับ ให้ละเลย ผลประโยชน์ ที่พึงได้ของพวกตนเสีย และขุดคุ้ยเขียนคำกล่าวร้าย ต่อกระฎุมพี ในผล ประโยชน์แห่งการเอารัดเอาเปรียบ ชนชั้นคนงานของมัน แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น พวกขุนนาง จึงแก้แค้น โดยบ่นด่านายใหญ่ (กระฎุมพี - ผู้แปล) ของมัน และเฝ้ากระซิบ คำพยากรณ์ แห่งความวิบัติ ที่กำลังกรายมาอย่างมุ่งร้าย
            โดยสิ่งนี้เอง ได้ก่อให้เกิดพวกสังคมศักดินา ครึ่งหนึ่งโศกเศร้า ครึ่งหนึ่งบ่นด่า ครึ่งหนึ่งสะท้อน ความยิ่งใหญ่ในอดีต อีกครึ่งหนึ่ง เป็นภัยต่ออนาคต ด้วยความขมขื่นของมัน การวิจารณ์ที่คมฉลาด เสียดแทงหัวใจ ของพวกกระฎุมพียิ่งนัก แต่ก็น่าหัวเราะในผลของมัน ทั้งนี้ ก็เพราะความไม่สามารถ ที่จะเข้าใจแจ่มชัด ถึงก้าวย่าง แห่งประวัติศาสตร์สมัยใหม่


            ในอันที่จะปลุกระดมมวลชน พวกขุนนางได้ถุงทานของกรรมาชีพ (ผลประโยชน์ ของกรรมาชีพ) โบกอยู่เบื้องหน้าต่างธง แต่มวลชนผู้ร่วมกับมัน ยิ่งบ่อยครั้งเท่าใด ก็ยิ่ง เล็งเห็นทัพหลังของพวกเขา ประกอบด้วย เสื้อเกราะโบราณของขุนนาง (ผลประโยชน์ ของขุนนาง) ก็พากันละทิ้งไป พร้อมด้วยเสียงหัวเราะเยาะเย้ย
            ส่วนหนึ่ง ที่เป็นตัวอย่างได้ดี ก็คือ " French Ligitimists " และ " Young England " ในการพยายามชี้ให้เห็นว่า วิธีการเอารัดเอาเปรียบของมัน ต่างจาก ของกระฎุมพี ขุนนางศักดินาลืมไปว่า มันได้เอารัดเอาเปรียบ ภายใต้สถานะการณ์ และเงื่อนไข ที่แตกต่างกัน ซึ่งก็พ้นสมัยไปแล้ว ในการแสดงว่า ภายใต้การปกครองของมัน สภาพของ ผู้ที่ตก เป็นกรรมาชีพสมัยใหม่ไม่มีอยู่ มันก็ได้ลืมไปว่ากระฎุมพีสมัยใหม่เอง ก็เป็นผลผลิต ที่สำคัญแห่งรูปแบบทางสังคม ของมันเอง
            สำหรับส่วนที่เหลือ มันไม่สามารถปกปิด ลักษณะแห่งความเป็นปฏิกิริยา แห่งการวิจารณ์ของมัน ซึ่งหลักการกล่าวร้ายใหญ่ๆ รวมอยู่ที่ว่า " ภายใต้การปกครอง ของกระฎุมพีชนชั้นหนึ่ง ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา อันเป็นชนชั้นซึ่งได้เกิดขึ้นมา เพื่อถอนราก ถอนโคนระเบียบเก่าของสังคม "
            สิ่งที่มันตำหนิพวกกระฎุมพี อย่างมากก็คือ กระฎุมพีได้ก่อให้เกิด ชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งหมายถึง กรรมาชีพนัก " ปฏิวัติ " นั่นเอง
            เพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติทางการเมือง มันได้ร่วมมือในมาตรการเด็ดขาด รุนแรง ทั้งหลาย เพื่อต่อต้านชนชั้นคนงาน ส่วนในชีวิตทั่วๆ ไปแทนที่จะปฏิบัติ ตามคำพูดอันสูงส่ง ของมัน กลับกอบโกยผลพลอยได้ จากอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนความจริง ความรัก และเกียรติยศ กับการค้าขายขนสัตว์ น้ำตาล และเหล้ามันฝรั่ง

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ