Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศัพท์ทางการเมือง

โดย ภัสรา เทพบุญ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาวุธ
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน หรือกีฬา
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตกแต่ง การแต่งกาย
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโสเภณี
ภาคผนวก

ภาคผนวก

คำต่าง ๆ เหล่านี้ สื่อมวลชนจะเป็นผู้ใช้และถ่ายทอดออกมาใสสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งแสดงให้เห็นทัศนคติในทางลบเป็นส่วนมาก สภาพทางการเมืองจึงสะท้อนออกมาในคำ กล่าวคือ สภาพการเมืองก็ต้องวุ่นวาย ยุ่งเหยิง และมีความรุนแรง จึงทำให้คำที่สื่อออกมามีความหมายรุนแรง ดังจะเห็นได้จากคำที่ปรากฏออกมา ซึ่งพอที่จะทำให้มองภาพการเมืองออกว่า มีการใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการทุจริต มีการใช้เงิน และในขณะเดียวกันก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้คอยตรวจสอบ แต่ก็ยังไม่สามารถจะทำได้ทั่วถึงนัก เพราะปัญหาหลักมาจากตัวบุคคล ทั้งผู้ที่จะสมัครเป็น ส.ส. และประชาชนเอง

นอกจากคำศัพท์เหล่านี้แล้วยังมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนักการเมือง โดยถ่ายทอดออกมาในลักษณะของการตั้งฉายาด้วย เช่น นายชวน หลีกภัย ได้ฉายาว่า มีดโกนอาบน้ำผึ้ง นายสมัคร สุนทรเวช ได้ฉายาว่าจมูกชมพู่ นายสนั่น ขจรประศาสน์ ได้ฉายาว่า แมวเก้าชีวิต นายบรรหาร ศิลปอาชา ได้ฉายาว่า เติ้ง หรือเจ้าเงาะ ซึ่งฉายาหลังนี้มักมาคู่กับนางสาวจนิสตา ลิ่มเฉลิมวงศ์ ที่ได้รับฉายาว่า นางรจนา ชื่อฉายาเหล่านี้สื่อมวลชนได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่สะท้อนจากบุคลิกภาพของนักการเมืองแต่ละคน ซึ่งจะมีทั้งภาพลักษณ์ในเชิงบวก และลบ ตามความหมายเดิมของศัพท์ที่ใช้เรียก เช่นเดียวกันกับการสร้างความหมายใหม่ของศัพท์ทางการเมือง

บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com