วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศัพท์ทางการเมือง

โดย ภัสรา เทพบุญ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาวุธ
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน หรือกีฬา
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตกแต่ง การแต่งกาย
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโสเภณี
ภาคผนวก

ภาคผนวก

คำต่าง ๆ เหล่านี้ สื่อมวลชนจะเป็นผู้ใช้และถ่ายทอดออกมาใสสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งแสดงให้เห็นทัศนคติในทางลบเป็นส่วนมาก สภาพทางการเมืองจึงสะท้อนออกมาในคำ กล่าวคือ สภาพการเมืองก็ต้องวุ่นวาย ยุ่งเหยิง และมีความรุนแรง จึงทำให้คำที่สื่อออกมามีความหมายรุนแรง ดังจะเห็นได้จากคำที่ปรากฏออกมา ซึ่งพอที่จะทำให้มองภาพการเมืองออกว่า มีการใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการทุจริต มีการใช้เงิน และในขณะเดียวกันก็มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้คอยตรวจสอบ แต่ก็ยังไม่สามารถจะทำได้ทั่วถึงนัก เพราะปัญหาหลักมาจากตัวบุคคล ทั้งผู้ที่จะสมัครเป็น ส.ส. และประชาชนเอง

นอกจากคำศัพท์เหล่านี้แล้วยังมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนักการเมือง โดยถ่ายทอดออกมาในลักษณะของการตั้งฉายาด้วย เช่น นายชวน หลีกภัย ได้ฉายาว่า มีดโกนอาบน้ำผึ้ง นายสมัคร สุนทรเวช ได้ฉายาว่าจมูกชมพู่ นายสนั่น ขจรประศาสน์ ได้ฉายาว่า แมวเก้าชีวิต นายบรรหาร ศิลปอาชา ได้ฉายาว่า เติ้ง หรือเจ้าเงาะ ซึ่งฉายาหลังนี้มักมาคู่กับนางสาวจนิสตา ลิ่มเฉลิมวงศ์ ที่ได้รับฉายาว่า นางรจนา ชื่อฉายาเหล่านี้สื่อมวลชนได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่สะท้อนจากบุคลิกภาพของนักการเมืองแต่ละคน ซึ่งจะมีทั้งภาพลักษณ์ในเชิงบวก และลบ ตามความหมายเดิมของศัพท์ที่ใช้เรียก เช่นเดียวกันกับการสร้างความหมายใหม่ของศัพท์ทางการเมือง

 • การแต่งตัว หมายถึง การใช้เงินสนับสนุนจากพรรคมาทำให้ภาพพจน์ของตัว เองดีขึ้น
 • ถูกถล่ม หมายถึง การเข้าไปหาเสียงของกลุ่มผู้สมัครโดยมีหัวหน้าพรรค เป็นแกนนำ
 • เบิกกระสุน หมายถึง การเบิกเงินมาใช้ในการเลือกตั้ง
 • เช็คหัว หมายถึง การเช็คคะแนนเสียงจากผู้มีชื่อในชุมชน
 • หัวย่อย หมายถึง ชาวบ้านทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่เลือกตั้ง
 • สอบซ่อม หมายถึง การใช้เงินหรือสิ่งของช่วยเรียกคะแนนให้ตัวเอง
 • คณะเสนาธิการ หมายถึง ผู้บริหารเงินที่ผู้สมัครได้รับมาจากพรรค และคอยดูแลผู้ สมัครเลือกตั้ง
 • เป้ายิง หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขต
 • สนามรบ หมายถึง พื้นที่เขตเลือกตั้ง
 • ยิงเท่าไร หมายถึง การกำหนดจํานวนเงินว่าจะใช้เท่าไร
 • กระสุนด้าน หมายถึง การที่เงินของคู่แข่งขันมีมากกว่าเงินฝ่ายตน ทำให้ฝ่าย ตนใช้เงินไม่ได้ผล
 • ยิงซ้ำ หมายถึง การจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเกทับคู่แข่งขัน
 • ยิงลูกโดด หมายถึง การจ่ายเงินเพิ่มก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน เมื่อพบว่ามี คะแนนเสียงสู้คู่แข่งไม่ได้
 • ยิงหน้าหน่วย / เตะเข้าโกล หมายถึง การซื้อสียงหน้าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง จริง
 • การวางเรือใบ หมายถึง การสกัดหัวคะแนนของพรรคอื่น
 • ปิดล้อมหมู่บ้าน หมายถึง การซื้อบัตรประชาชนมาเก็บไว้
 • ยิงเสือเหลือง หมายถึง การใช้พระมาช่วยเป็นหัวคะแนนในการเลือกตั้ง
 • การเวียนเทียน หมายถึง การใช้บัตรประชาชนใบเดียวเวียนกันใช้ทั้งหมู่บ้าน
 • ไพ่ไฟ หมายถึง การแบใส่บัตรผีลงในกล่องใส่บัตรเลือกตั้ง
 • บัตรผี หมายถึง ใช้บัตรประชาชนคนอื่นมาลงคะแนน
 • พลร่ม หมายถึง การย้ายคนข้ามเขตเลือกตั้ง
 • อุ้มหมู หมายถึง จัดพาหนะรับส่งผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • คะแนนผี หมายถึง นับบัตรดีเป็นเสีย ,จงใจขานคะแนนผิด,เขียนรายงานไม่ ตรงตามความเป็นจริง
 • สวมเสื้อ หมายถึง การลงสมัคร ส.ส. ในสังกัดพรรคต่างๆ
 • รำมวย หมายถึง การใช้วิธีรุนแรงกับชาวบ้าน เช่น ปล่อยสุนัขตำรวจมา สกัดกลุ่มผู้ระท้วง
 • มือเศรษฐกิจ หมายถึง ผู้มีความสามารถมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ
 • แร่ยูเรเนียม หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา
 • โค้งสุดท้าย หมายถึง ช่วงสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง
 • ทิ้งบอมบ์ / ถูกถล่ม / มรสุม หมายถึง การถูกฝ่ายตรงข้ามพยายามหารคดีหนักๆมา โจมตีทำให้คะแนนเสียงลดลง
 • เสียรังวัด หมายถึง การเสียค่าธรรมเนียม เช่นการจ่ายเงินให้กับรถรับจ้าง สำหรับป้ายโฆษณาหาเสียง
 • เสียรังวัด หมายถึง การเสียค่าธรรมเนียมเช่น การจ่ายเงินให้รถรับจ้าง สำหรับป้ายโฆษณาหาเสียง
 • ลงชิงชัย หมายถึง ลงสมัครส.ส.
 • อัตราไหล หมายถึง จำนวนส.ส.ของพรรคหนึ่งที่ย้ายไปอยู่อีกพรรคหนึ่ง
 • ถือกระเป๋า หมายถึง เป็นลูกน้อง
 • แม่ทัพ หมายถึง หัวหน้าพรรคการเมือง
 • บุกสายฟ้าแลบ มายถึง การเร่งหาเสียงตามท้องที่ต่างๆอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ พรรคการเมืองอื่นที่เป็นคู่แข่งตามทัน
 • กล่อม หมายถึง การชักชวนให้มาสมัครส.ส.ในพรรคตน
 • คืนรัง หมายถึง การกลับเข้ามาลงเลือกตั้งอีกครั้งในพรรคเดิมที่เคยอยู่
 • เว้นวรรค หมายถึง การหยุดพัก,การวางมือ,ระงับไว้ชั่วคราว
 • ซื้อมือ หมายถึง การจ่ายเงินซื้อส.ส.ที่มีความสามารถ
 • รังเก่า หมายถึง พรรคการเมืองเดิมที่ส.ส.เคยอยู่
 • ดูด หมายถึง การดึงส.ส.จากพรรคหนึ่งให้มาอยู่อีกพรรคหนึ่งโดยการ ใช้เงินซื้อ
 • บุกถ้ำเสือ หมายถึง การไปหาเสียงในท้องที่ซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงของ พรรคอื่น
 • กรีธาทัพ หมายถึง การไปหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย
 • เรียกแขก หมายถึง เรียกความนิยมจากประชาชนโดยให้ผู้ที่ประชาชนเชื่อ ถือออกหาเสียง
 • ตกเขียว หมายถึง การทำสัญญาซื้อตัวส.ส.ก่อนยุบสภา
 • ล้วงลูก หมายถึง การเข้าไปก้าวก่ายงานของผู้อื่น
 • ท้าแชมป์ หมายถึง การลงสมัครเลือกตั้งในเขตที่มีคู่แข่งเป็นส.สเก่าอยู่
 • การบ้าน หมายถึง ผลงานในการแก้ไขปัญหาในขณะที่เป็นรัฐบาล
 • ต้มยำกุ้ง หมายถึง ปัญหาร้ายแงทางเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้
 • เกาเหลาแห้ง หมายถึง ปัญหาระหว่างนายศุภชัย กับนาย ธารินทร์เกี่ยวกับ นโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
 • อุบไต๋ หมายถึง เก็บเป็นความลับ มักใช้กับการวางตําแหน่งด้าน เศรษฐกิจ
 • โคม่า หมายถึง สภาพปัญหาที่รุนแรงมาก
 • เข้ามุม หมายถึง การกลับมาตั้งหลักรับกับปัญหาหลังจากที่ใช้นโยบาย เดิมไม่ได้ผล
 • ไข้โป้ง หมายถึง การยิงกันของพวกส.ส.และหัวคะแนนก่อนการเลือกตั้ง
 • ผัดหน้าทาแป้ง / ทรงเครื่องใหม่ หมายถึง การใช้คำพูดพลิกแพลงในการหาเสียง เพื่อให้ชาวบ้านที่เคยไม่เชื่อถือกลดับมาเชื่อถือและลง คะแนนให้
 • ชักใบแดง หมายถึง การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งห้ามผู้กระทำผิด กฎหมายเลือกตั้งลงสมัครส.ส.
 • สูญญากาศ หมายถึง สภาพการเมืองที่ไม่มีฝ่ายค้านในสภา
 • ดูดดาว หมายถึง เงินซื้อตัวส.ส.ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เชื่อถือของประชา ชนเข้ามาอยู่ในพรรคตน
 • คืนสนาม หมายถึง ลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ลงสมัครในสมัย ที่แล้ว
 • แพ้ฟาวล์ หมายถึง ไม่มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งเพราะทำผิดกฎหมายการเลือก ตั้ง
 • ตบเท้า หมายถึง การที่ส.ส.ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่
 • หวย หมายถึง การได้รับเสียงเลือกตั้งจนมีคะแนนนำ
 • สอยเก้าอี้ในสภา หมายถึง การพยายามให้ผู้สมัครในพรรคของตนได้รับการเลือก ตั้งมากที่สุด
 • เดนนรก / เดนสังคม หมายถึง ผู้สมัครส.ส.ที่ทุจริต
 • ไม่กระดิกหู หมายง รู้เรื่อง, ไม่มีความรู้
 • ขีดเส้นตาย หมายถึง กําหนดเวลา
 • ปมเงื่อนดำ หมายถึง ปัญหาที่ยากจะแก้ไข ซึ่งมักมีเบื้องหลังในการแก้ไข ปัญหาที่ไม่โปร่งใส

บรรณานุกรม

 • ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ กนก วงษ์ตระหง่าน. ภาษากับการเมือง.พิมพ์ครั้งแรก : กรุงเทพ ฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บุมอวี ยีหมะ. (2543). ชวน หลีกภัย ในกำมือหนังสือพิมพ์ไทย.พิมพ์ครั้งแรก.นนทบุรี. สำนักพิมพ์ทางเดิน
 • ปราณี กุลละวณิชย์ และคณะ.(2540).ภาษาทัศนา.พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พิทยา ช่องกุล.(2526). ภาษากับการเมือง.พิมพ์ครั้งแรก.กรุงเทพฯ.อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ราชบัณฑิตยสถาน.(2526). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ.อักษราเจริญทัศน์.
 • เสถียร เชยประทับ.(2540). การสื่อสารกับการเมือง:เน้นสังคมประชาธิปไตย.พิมพ์ครั้งแรก.กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย