Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน

การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง

การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงของสองประเทศได้ดำเนินต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสด็จฯ เยือนประเทศจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย นับว่ามีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้สนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้ง การส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประชาชนของสองประเทศอีกด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้เสด็จฯ เยือนประเทศจีน ได้แก่

นอกจากนี้ ช่วงระหว่างปี 2533 เป็นต้นมา นายกรัฐมนตรีไทยที่ได้เดินทางเยือนจีน ประกอบด้วย

ขณะที่ผู้นำจีนระดับสูงที่ได้เดินทางเยือนไทย ประกอบด้วย

หลังจากปี 2538 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 20 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ได้มีการเฉลิมฉลองทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างกว้างขวาง ปี 2539 ซึ่งเป็นปีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ความสัมพันธ์โดยทั่วไปพัฒนาไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงยังคงดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ และความสัมพันธ์ไทย-จีน ไม่ได้พัฒนาอยู่แต่เฉพาะในระดับทวิภาคี หากทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคีระหว่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลกโดยรวมทั้งในกรอบของ อนุภูมิภาค (โครงการเหลี่ยมเศรษฐกิจต่างๆ) ASEAN, APEC, ASEM และ องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งไทยสนับสนุนให้จีนเข้าเป็นสมาชิก

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21
ความร่วมมือไทย-จีนว่าด้วยด้านยาเสพติด
สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในด้านอื่นๆ
บทสุนทรพจน์ในวาระการครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com