สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน

สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในด้านอื่นๆ

 • พ.ศ. 2472 ความขัดแย้งแตกแยกภายในพรรคก๊กมินตั๋ง ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนต้องแยกตัวออกมา และส่วนหนึ่งได้เข้ามาในประเทศไทย ดำเนินการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศไทย อันมีชื่อว่า "คณะใหญ่ในกรุงสยาม" ขึ้น
 • พ.ศ. 2475 รัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้ส่งฑูตพิเศษมาอวยพรคณะผู้ก่อการ และเจรจา ขอเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย แต่ไม่สำเร็จ เพียงแต่มีสถานทูต ทางการค้าเท่านั้น
 • พ.ศ.2485 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อมีการประชุมพรรค ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485
 • 21 กันยายน พ.ศ. 2488 ชาวจีนหัวรุนแรงจำนวนหนึ่ง ได้ก่อความไม่สงบขึ้น โดยทำร้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไทยที่รักษาการณ์อยู่ในถนนเยาวราช เนื่องจากฮึกเหิมว่าจีนเป็นฝ่ายมหาประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 และในระหว่างสงคราม ชาวจีนได้รับความบีบคั้นจากนโยบายชาตินิยม ของรัฐบาลไทยขณะนั้น
 • 23 มกราคม พ.ศ.2489 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐจีน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนได้ส่งนายหลีเทียะเจิง เอกอัครราชทูตจีนประจำอิหร่านเข้ามาเจรจาขอทำ สนธิสัญญาทางไมตรีที่กรุงเทพฯ สนธิสัญญานี้มีข้อความเพียง 10 ข้อ ระบุว่าจะได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตและ กงสุลกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศทั้งสอง
 • 17 กันยายน พ.ศ.2489 สาธารณรัฐจีนได้เปิดสถานทูตในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยได้ส่ง นายหลีเทียะเจิง มาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนคนแรกประจำ ประเทศไทย และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2489 รัฐบาลไทยขณะนั้นซึ่ง มีพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ส่ง นายสงวน ตุลารักษ์ ไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีน ที่เมืองนานกิง ซึ่งเป็นนครหลวงของจีนคณะชาติในขณะนั้น
 • 1 ตุลาคม พ.ศ.2492 จีนคอมมิวนิสต์หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศตั้งรัฐบาลขึ้นที่ กรุงปักกิ่งหลังจากได้ชัยชนะเหนือแผ่นดินใหญ่โดยสมบูรณ์แล้ว จีนคณะชาติได้ถอยไปตั้งรัฐบาลอยู่ที่เกาะไต้หวัน สถานเอกอัครราชทูต ไทยก็ได้ย้ายตามไปอยู่ที่กรุงไทเปด้วย
 • 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2495 รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำ อันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 หลังจากที่ได้เลิกใช้ไปเป็นเวลา 6 ปี
 • 8 กันยายน พ.ศ.2497 ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย อังกฤษ และสหรัฐฯ ได้ประชุมกันที่มนิลา เพื่อจัดตั้งองค์การสนธิสัญญา ป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในการประชุมนี้ผู้แทนของประเทศไทย คือ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงพบปะ เจรจาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ กับนายโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีผลทำให้รัฐบาล ของทั้งสองฝ่ายเข้าใจท่าทีของกันและกันดีขึ้น

 • พ.ศ.2498-2502 หลังการประชุมบันดุงแล้ว ได้มีการไปมาหาสู่กันระหว่างบุคคลเอกชน ซึ่งส่วนมากฝ่ายไทยไปเยี่ยมสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่การติดต่อ ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเป็นเรื่องภายใน ไม่มีการเปิดเผย และ มาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่งหลังปี พ.ศ. 2502 เรื่อยมาจนกระทั่ง ประเทศไทยส่งนักปิงปองไปแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงปักกิ่ง ตามคำเชิญของสหภาพปิงปองแห่งเอเชีย เมื่อปลายปี พ.ศ. 2515
 • 17 มกราคม พ.ศ.2502 รัฐบาลคณะปฏิวัติของไทย ซึ่งมีจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็น นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ห้ามมิให้นำ สินค้าที่ผลิต หรือมีกำเนิดในสาธารณะรัฐประชาชนจีนเข้ามาจำหน่าย ในประเทศไทย
 • 15 กรกฏาคม พ.ศ.2514 ประธานาธิบดี นิกสันได้แถลงว่าจะเดินทางไปเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 20 สิงหาคม-7 กันยายน พ.ศ. 2515 ทีมนักปิงปองไทยเดินทางไปแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ที่กรุงปักกิ่งตามคำเชิญของสหภาพปิงปองแห่งเอเชีย โดยมี พลตำรวจโท ชุมพล โลหะชาละ เป็นหัวหน้าคณะ และมีนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง และการอุตสาหกรรมกองบัญชาการคณะปฏิวัติ เดินทางไปด้วย ในฐานะที่ปรึกษาของคณะปิงปอง เพื่อสดับตรับฟังดูท่าทีของ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อประเทศไทย
 • 13-26 ตุลาคม พ.ศ. 2515 คณะผู้แทนการค้าไทย ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ และพ่อค้าไทย โดยมีนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เดินทางไปชม การแสดงสินค้าครั้งที่ 32 ที่นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ตามคำเชิญของ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งติดต่อผ่านกงสุลใหญ่ที่ฮ่องกงมา คณะปฏิวัติได้มอบหมายให้คณะข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และ พ่อค้าไทยชุดนี้ไปชมงานแสดงสินค้าดังกล่าว "เพื่อสดับตรับฟังสุ้มเสียง ผู้รับผิดชอบทางการค้าของประเทศจีนดูให้แน่ชัดอีกครั้ง เพื่อคณะปฏิวัติจะได้พิจารณาตัดสินในว่าควรจะเปิดการค้ากับจีนหรือไม่ และถ้าเปิดควรจะดำเนินการในรูปลักษณะอย่างไร"
 • 17-23 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ทีมนักปิงปองของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาแข่งขัน ในประเทศไทย ตามคำเชิญของสมาคมปิงปองแห่งประเทศไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนักกีฬาไทย และเป็นการตอบสนองน้ำใจไมตรี อันดีที่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของสมาคมปิงปองแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้แก่นักกีฬาไทยเมื่อคราวเดินทางไป แข่งขันที่กรุงปักกิ่งในปี พ.ศ. 2515
 • 25 สิงหาคม-15 กันยายน พ.ศ. 2516 พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ปรึกษาขององค์การเชื้อเพลิง นำคณะผู้แทนการค้าไทย 14 คน เดินทางไปเจรจาของซื้อน้ำมันจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่ง
 • 13-15 มกราคม พ.ศ. 2517 พลตรี อำนวย โสมนัส ผู้อำนวยการองค์การเชื้อเพลิง ได้เดินทาง ไปลงนามในสัญญาซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจำนวน 50,000 ตัน กับ ผู้แทนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ฮ่องกง -14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานโอลิมปิคไทย เดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งตามคำเชิญ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 5-26 เมษายน พ.ศ. 2517 คณะแพทย์ไทย 16 คน ในฐานะผู้แทนของแพทยสมาคมแห่ง ประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สนอง อูนากูล เป็นประธาน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำเชิญของสมาคมแพทย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธภาพและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
 • 7-18 เมษายน พ.ศ. 2517 ทีมนักบาสเกตบอลไทยเดินทางไปแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีพันเอก อนุ รมยานนท์ เป็นหัวหน้าคณะ
 • 17-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ทีมนักแบดมินตันของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมา แข่งขันในประเทศไทย
 • 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ทีมนักฟุตบอลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาแข่งขัน ในประเทศไทย
 • 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ทีมบาสเกตบอลของสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาแข่งขัน ในประเทศไทย
 • 6 ธันวาคม พ.ศ. 2517 สภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยผ่านร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกประกาศ คณะปฏิวัติฉบับที่ 53
 • 17-20 ธันวาคม พ.ศ. 2517 นาย ประสงค์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ หัวหน้าคณะทูตพาณิชย์ไทย เดินทางไปเจรจาเรื่องการค้าระหว่างไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
 • 4 มกราคม พ.ศ. 2518 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเจรจาขอซื้อน้ำมันจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ถูเป่าจง รองเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะแพทย์จำนวน 8 คน เดินทางมาเยือนและดูงานแพทย์ของไทย ตามคำเชิญของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • 19 มีนาคม พ.ศ. 2518 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่างประเทศ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ว่าจะรับรองและมีความสัมพันธ์เป็นปกติกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 19 มีนาคม พ.ศ. 2518 นายประภาศน์ อวยชัย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าทีม นักแบดมินตันไทย นำคณะแบดมินตันไทย 15 คน เดินทางไปแข่งขัน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2518 กัมพูชา เวียดนาม และลาวพ่ายแพ้และถูกยึดครองดินแดน โดยฝ่ายคอมมิวนิสต์
 • 20 เมษายน พ.ศ. 2518 นายประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นำคณะนักวิทยาศาสตร์ไทย 15 คน เดินทางไปดูงานที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 นายพิชัย รัตตกุล หัวหน้าคณะผู้แทนราษฎรแห่งพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ 5 คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญ ของสมาคมวิเทศสัมพันธ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 8 มิถุนายน พ.ศ. 2518 นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานรัฐสภาไทยนำคณะผู้แทน รัฐสภาไทย 30 คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีของไทยลงนามในแถลงการณ์ ร่วมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นขึ้นในไทย นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลขวาจัด ทำให้ความสัมพันธ์ชะงักงันไปซึ่งเนื่องมาจากรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ต่อต้านคอมมิวนิส์มาก จึงไม่คบค้ากับจีนเท่าที่ควร
 • พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2520 ความสัมพันธ์ไทย-จีนได้ตกอยู่ในสภาพที่ถูกแช่แข็ง
 • 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 รัฐบาลธานินทร์ตกจากอำนาจ รัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ขึ้นมาแทนทำให้ไทยกลับมาสู่ความใกล้ชิดกับจีนอย่างรวดเร็ว
 • พ.ศ. 2520-2521 เติ้งเสี่ยวผิงเริ่มกลับขึ้นมามีอำนาจ จีนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย พรรคต่อพรรค รัฐต่อรัฐ และจีนประกาศว่า ไม่แทรกแซงกิจการภายใน ของประเทศเพื่อนบ้าน
 • พ.ศ. 2521 เกิดกรณีการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการ เร่งให้กระบวนการความสัมพันธ์ไทย-จีน เกิดความแนบแน่นมากยิ่งขึ้น
 • พ.ศ. 2522 จีนลดน้ำหนักความสำคัญของพรรค แต่ยังมีการสนับสนุนก้านการเงิน และเรื่องอื่น ๆ อยู่ จีนไปเพิ่มความสำพันธ์ รัฐต่อรัฐมากขึ้น
 • 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2522 หลังจากเวียดนามรุกรานกัมพูชา จีนกับไทยได้ร่วมมือกันอย่าง ใกล้ชิดในการคัดค้านเวียดนาม โดยจีนทุ่มเททุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ เวียดนามเป็นใหญ่ได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการรุกราน เวียดนามที่เรียกว่า "สงครามสั่งสอน"
 • พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2538 ความสัมพันธ์ ไทย-จีน เป็นไปอย่างราบรื่นในระดับรัฐต่อรัฐ และโน้มนำ ไปสู่ระดับประชาชนต่อประชาชนด้วย ภายหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น จากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญอยู่ที่ความมั่นคงทางการเมือง ได้ถูกโยกย้ายมาเป็นมุ่งเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแทน
 • 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 นายประภาศน์ อวยชัย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าทีม นักแบดมินตันไทย นำคณะแบดมินตันไทย 15 คน เดินทางไปแข่งขัน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • เมษายน-พฤษภาคม ได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมือ ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21
ความร่วมมือไทย-จีนว่าด้วยด้านยาเสพติด
สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในด้านอื่นๆ
บทสุนทรพจน์ในวาระการครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ