สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน

ความร่วมมือไทย-จีนว่าด้วยด้านยาเสพติด

เมื่อระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2543 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนระดับสูงของไทย ไปเยือนจีนเพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งทั้งสองฝ่ายตระหนักว่า ยาเสพติดไม่ได้เพียงเป็นภัยคุกคาม ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยต่อมวลมนุษย์ทั้งปวงด้วย

 

ในการนี้ ไทยกับจีนได้เห็นพ้องกันที่จะให้มีความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ในทุกทางที่เป็นไปได้ และทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าด้านยาเสพติด ไปประจำการในเมืองหลวงของอีกฝ่ายหนึ่ง และจะมีบันทึกช่วยจำไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21
ความร่วมมือไทย-จีนว่าด้วยด้านยาเสพติด
สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในด้านอื่นๆ
บทสุนทรพจน์ในวาระการครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย