ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หัวแร้งบัดกรี

ใช้ในการหลอมละลายตะกั่วบัดกรีเพื่อยึดต่อแนวเชื่อมหรือจุดเชื่อมภายในวงจร หัวแร้งมี 2 ชนิด ได้แก่ หัวแร้งแช่ และหัวแร้งปืน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย