ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

มัลติมิเตอร์

เป็นอุปกรณ์ในการวัดค่าต่าง ๆที่สำคัญเพื่อวัดค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และตรวจความถูกต้องของวงจรสามารถแสดงผลด้วยระบบเข็ม และระบบตัวเลขได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย