ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ทฤษฎีและปรัชญาทางการเมือง

ปรัชญาการเมืองของกรีก
ปรัชญาการเมืองสนับสนุนอำนาจเด็ดขาด
ปรัชญาการเมืองแบบเสรีนิยม (Liberalism)
ข้อโจมตีระบบอำนาจเด็ดขาด (Absolutism)
สาธารณรัฐอภิชนาธิปไตย
ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพของการเมือง
แนวความคิดในภาคปฏิบัติ

แนวความคิดในภาคปฏิบัติ

     1) ต้องสร้างสังคมที่ทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ ไม่มีใครแสวงหาความมั่งคั่งได้เพียงผู้เดียว และมีการจำกัดขอบเขตทรัพย์สินส่วนรวม เป็นการวางรากฐานเรื่องสิทธิในทรัพย์สินเป็นสิ่งที่จำกัด ไม่ได้ติดมากับตัว ซึ่งในปัจจุบันสิทธิในทรัพย์สินเป็นธรรมชาติ รัฐจำกัดได้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

     2) ก่อนการปฏิรูประบอบการปกครอง ต้องปฏิรูปจิตใจคนก่อนจะต้องสร้างสาธารณะ (สังคมหรือรัฐเป็นส่วนกลาง) เข้าไปในจิตใจ ก่อนที่จะปลดปล่อยทาส ต้องสร้างภาพให้คู่ควรแก่เสรีภาพเสียก่อน

      ความพอดีของอำนาจเงิน Rousseau เห็นว่าเงินเป็นกลไกที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดที่จะทำให้การเมืองบรรลุเป้าหมาย แต่เงินเป็นกลไกที่แข็งแกร่งที่สุด แน่นอน ทำให้กระบวนการทางการเมืองหันเหไปจากเป้าหมาย เงินทำลายจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของคน เงินเป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย