วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ร้อยแก้วยุคแรกในสมัยรัตนโกสินทร์

สรณัฐ ไตลังคะ

      กล่าวอย่างสั้นที่สุด “เรื่องเล่า” หมายถึง เหตุการณ์ที่ร้อยเป็นเรื่องราว เรื่องเล่าที่เป็นที่คุ้นเคยกันทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในรูปของนิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย ฯลฯ มักมีลักษณะที่เหมือนกัน คือมีการลำดับเหตุการณ์เป็นตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของเรื่อง ซึ่งโดยนัยแสดงว่าเรื่องเล่ามีโครงสร้าง เมื่อพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตจะพบว่า ประวัติศาสตร์นิพนธ์ (historiography) และบันเทิงคดีประวัติศาสตร์นั้นมีความคล้ายคลึงกัน ผู้ที่ชี้ให้เห็นลักษณะดังกล่าวที่เด่นมากที่สุดคนหนึ่งคือ เฮย์เดน ไวต์ (Heyden White)

ประวัติศาสตร์นิพนธ์: วาทกรรม ที่ “ประกอบสร้าง”
ประวัติศาสตร์เป็น “ศาสตร์” หรือ “ศิลป์”
แนวคิดของไวต์กับการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย
พงศาวดารกับขนบวรรณศิลป์ในวรรณกรรมไทย
การควบคุมอดีต: การสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
เรื่องเล่าในพงศาวดาร: บันเทิงคดีร้อยแก้วยุคแรกของสมัยรัตนโกสินทร์
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย