วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ลิลิตพระลอ

(ลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก)

ลิลิต

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73

ทูลลาเที่ยวสวนหลวง

477 เผือข้ามิใคร่ผ้าย ไปไกล ท่านนา
ตัวจากใจอาไลย ท่านไท้
ขอลาบพิตรไป ประพาส พระเอย
สมสนุกเล่นไหล้ แหล่งสร้อยสวนขวัญ ฯ

478 เชิญสองพระพี่น้อง เสด็จไป
สรงสระพลางชมไพร ดอกไม้
ยามเย็นจึ่งคลาไคล ยูรยาตร มานา
สองราชฟังแล้วไหว้ ย่าเจ้าลาเมือ ฯ

โคลง 2

479 ยินดีเหลือที่อ้าง เราจะพบเจ้าช้าง
ธิราชแล้เต็มใจ บารนี ฯ

ร่าย

480 คืนเข้าในปราสาท เสร็จสองราชเสด็จสรง แล้วสอง ทรงพระบรัด ผัดพักตร์ดุจดวงเดือน เก้าเกศเหมือนสาว สวรรค์ นุ่งแพรพรรณลายเลิศ พพรายพริ้งเพริศประไพ สไบสมบูรณ์บรรจง ทรงเครื่องเสร็จยูรยาตร ลีลาศดุจ อัปสร ทวยทอดกรนวยนาด ถึงเกยมาศบรรยง สองเสด็จ ทรงกรินี มีจำลองจำหลักลาย รูป สัตว์กลายช้อยชด อลงกต กูบแก้ว ช้างชื่นงามแพร้วแพร้ว เครื่องช้างงามยง ยิ่งนา ฯ

ร่าย

481 ยยับธงมยุรฉัตรทอง รังรองกรรชิงรัตน์ พัดโบกพัด จามร สาวสลอนโดยเสด็จดาษ พี่เลี้ยงราชตามกษัตริย์ ไปตระบัด บ หึง ถึงประตูอุทยาน คานหามทองรับราช ลีลาศ เทียบมนเทียร พี่เลี้ยงเจียนใจแกว่น แล่นก่อนไขประตู ส่วนพระภูธรบรรจง ทรงมกุฎภูษา พัสตราภรณ์อจินต์ งามเงื่อนอินทรหยาดฟ้า เร้นอยู่เรือนรัตน์ถ้า แนบเนื้อ สองสนอง ฯ

ร่าย

482 สองนายซ่อนข้างแท่น นางรื่นแล่นปูอาสน์ ให้สอง ราชเสด็จออก นอกให้ข้าไทเฝ้า ส่วนชาวเจ้ากำนัล เคียม คัลโดยระบอบ นางโรยนอบนบว่า ส่วนพระย่า ธ สั่งไส้ ให้ เผือข้าหมั่นตัก เตือนสองลักษณ์ไสยาสน์ สองนางนาฎใส่กล ว่าบัดเดี๋ยวดลเอิญจะนอน นางรื่นกรประนมไหว้ ทูลว่า พระย่าไท้ธิราช พระบาทสั่งทุกอัน ชาวกำนัลเปนพยาน มินาน ด่วนลืมคำ ธ จะจำตูต้องโทษโพย นางโรยเร่งช้กม่าน เชิญ สองท่านเสด็จเข้า ส่วนชาวเจ้ากำนัลนั้น ครั้นจะอยู่ท้าว ธ จะมิหลับ ขับกันลงเล่นไหล้ ชมดอกไม้วัลย์เครือ แต่สอง เผือนี้จะเฝ้า สองท้าวเจ้าจอมราช ครั้นฝูงนางคลาศคลาลงแล้ว สองพระพี่เลี้ยงแก้ว หับถี่ถ้วนทุกทวาร ฯ

โคลง 2

483 มินานสองพี่เลี้ยง ไหว้บาทบงกชเกลี้ยง
เชิญอ่อนท้าวเสด็จใน ฯ

484 สองอ่อนใจแจ่มฟ้า ฟังพี่เลี้ยงเชิญช้า
ซ่อนช้าอายใจ ฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย