ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

บทที่ ๑

ประวัติเกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหาร

ยุคกรุงสุโขทัย

สมัยกรุงสุโขทัยเลือกเอาระบบการปกครองของไทยดั้งเดิมมาใช้คือทรงถือเอาระบบการปกครองในสกุล เป็นหลักปฏิบัติโดยถือว่าประชาชนในครัวเรือนทั้งหลาย “ เป็นลูกบ้าน ” หลายครัวเรือนยก ผู้อาวุโสขึ้นปกครองเรียกว่า “ พ่อบ้าน “ หลายบ้านรวมกันเป็น “ เมือง “ ขึ้นอยู่ในความปกครองของ พ่อเมือง” หลายเมืองรวมกันเป็นประเทศ ขึ้นอยู่กับ “ พ่อขุน” ซึ่งเป็นตำแหน่งเป็นเจ้าแผ่นดิน คือการ ปกครองแบบนี้เป็นการปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก “(PATERNAL GOVERNMENT) แม้ในระยะหลัง การปกครองจะได้แปรผันไปตามกาลสมัย แต่วิธีการอันอะลุ้มอล่วยไม่รุนแรงรู้จักให้อภัย และถือเสมือนญาติพี่น้อง ตามแบบโบราณของไทย ยังคงปรากฎอยู่ในรูปต่าง ๆ เสมอมามิได้เปลี่ยนไปด้วย ก็เพราะนิสัยประจำชาติอย่างนี้มีส่วนให้ไทยรอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ เป็นอิสระภาพมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

การจัดกำลังเข้ากองทัพ คงถือหลักที่ว่ายามปกติบรรดาชายฉกรรจ์ในเขตราชธานีคงมีฐานะเป็น “พลเมือง” แต่พอเกิดสงครามขึ้นต้องเปลี่ยนสภาพเป็น “ทหาร” เข้าประจำการในกองทัพ ตามกรมกองที่ตนสังกัดอยู่ ซึ่งถือเป็นประเพณีว่า ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหาร อย่างไรก็ตาม ในสมัยกรุงสุโขทัย ก็มีการกำหนดให้คนต่างด้าวไม่ต้องเข้ารับราชการทหารมี ๓ จำพวก คือ มอญ ขอม และลาว ด้วยเหตุผลที่ยังไม่ไว้วางใจคนชนชาติเหล่านี้นั่นเอง

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง