ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดตราด

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดตราด

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ช่วงวันที่ 17-21 หรือวันที่ 23 มกราคม บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ฝั่งอำเภอแหลมงอบ ร่วมจัดโดยกองทัพเรือ จังหวัดตราด และอำเภอแหลมงอบ เพื่อน้อมรำลึกถึงเกียรติคุณของนายทหารเรือไทยที่เสียชีวิตในการทำ ยุทธนาวีที่เกาะช้างของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศส ในงานมีริ้วขบวนของส่วนราชการ การทำบุญอุทิศ ส่วนกุศล และลอยมาลาสักการะดวงวิญญาณทหารเรือที่เสียชีวิตในครั้งนั้น มีการแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือ และส่วนราชการต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

การแข่งขันวอลเลย์บอล ชายหาดจังหวัดตราด
จัดในเดือนเมษายน จัดการแข่งขันเป็นทีมโดยเชิญชวนนักท่องเที่ยว ชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งมีดนตรีและอเมซิ่งซีฟู้ด

งานวันตราดรำลึก
จัดขึ้นในวันที่ 23-27 มีนาคมของทุกปี ที่บริเวณศาลากลางจังหวัด เพื่อรำลึกถึง เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราด มีการแสดงของทหารเรือ นิทรรศการทาง ประวัติศาสตร์เมืองตราด การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การจำหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารพื้นเมือง การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

งานวันระกำหวาน
จัดขึ้นปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน บริเวณสนามหน้าศาลา กลางจังหวัด ในงานมีขบวนรถที่ตกแต่งด้วยผลไม้ การประกวดธิดาระกำ หวาน นิทรรศการ จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประกวดผลไม้ ต่าง ๆ เช่น ระกำหวาน

งานวันทับทิมสยาม
จัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคม ที่อำเภอบ่อไร่ มีนิทรรศการ เกี่ยวกับทับทิมสยาม การออกร้านจำหน่ายพลอยและเครื่องประดับ นำชม เหมืองพลอย และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

งานสงกรานต์และ งานมหกรรมอาหารเมืองตราด
เป็นการประเพณีสงกรานต์ของชาวตราด มีพิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการสาดน้ำเล่น จัดขึ้นหน้าตลาด เทศบาลเมืองตราด

จังหวัด » จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย