ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
- เมืองปักกิ่ง
- เมืองซีอัน
- เมืองลั่วหยาง
- เมืองหนานจิง
- เมืองไคเฟิง
- เมืองหังโจว
- เมืองอันหยาง

มืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน

เมืองลั่วหยาง

ลั่วหยางตั้งอยู่ภาคตะวันตกของมณฑลเหอหนานซึ่งอยู่ในภาคกลางของจีน ได้ชื่อว่าเป็น ศูนย์กลางของทั้งเก้าทวีป ลั่วหยางเป็นแหล่งกำเนิดทางอารยธรรมที่สำคัญของประชาชาติจีนในสมัยโบราณเมืองหนึ่ง และเนื่องจางลั่วหยางตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำลั่วเหอ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าเมืองลั่วหยาง ลั่วหยาง มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นเมืองที่รัฐบาลประกาศเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เป็นชุดแรก และเป็นเมืองหลวงโบราณ 1 ใน 7 ของจีน เมืองลั่วหยางได้สถาปนาเป็นเมืองหลวงตังแต่สมัยราชวงศ์เซี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์ถังแรกของจีน และราชวงศ์ต่อมาอีก 13 ราชวงศ์เมืองลั่วหยางจึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด ของประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง เมืองลั่วหยางมีประชากรทั้งหมด หนึ่งล้านคน เป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกในเวลานั้น

เมืองลั่วหยางมีโบราณสถานที่เสียงจำนวนมาก ซากเมืองหลวงโบราณ 5 แห่ง ของราชวงศ์เซี่ย ซาง โจว ฮั่นเว่ย สุยถังตั้งเรียงกันคามแม่น้ำลั่วเหอ เป็นโบราณสถานที่หาดูได้ยากยิ่ง ได้รับการขนานนามว่า “ชุมชนเมืองหลวงห้าแห่งในลั่วหยาง” เมืองลั่วหยางยังมีสถานที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำหินหลงเหมิน วัดไป๋หม่า พิพิธภัณฑ์สุสานโบราณ สวนโบตั๋นราชธานี จัตุรัสราชธานี เมืองลั่วหยางในปัจจุบันเป็นเมืองอุตสหกรรม ที่เจริญขึ้นใหม่ อุตสหกรรมที่มีชื่อ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ เครื่องจักรเหมืองแร่และตลับลูกปืน และอื่นๆอุตสหกรรมแปรรูปเหล็ก อุตสหกรรมสิ่งทอ อุตสหกรรมการกลั่นน้ำมันก็เจริญเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันเมืองลั่วหยางก็ยังเป็นชุมทางสายรถไฟด้วย เช่น รถไฟสายหลงไห่ รถไฟสายเจียวหลิ่ว เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย