ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
- เมืองปักกิ่ง
- เมืองซีอัน
- เมืองลั่วหยาง
- เมืองหนานจิง
- เมืองไคเฟิง
- เมืองหังโจว
- เมืองอันหยาง

เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน

เมืองหนานจิง

เมืองหนานจิงเป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซู เป็นเมืองหลวงโบราณ 1 ใน 7 ของจีน มีทิวทัศน์อันสวยงาม มีโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีน หนานจิงมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยมี 10 ราชงาศ์และรัฐบาลตั้งเมืองหลวงหนานจิง ได้แก่ ราชวงศ์อู๋ตะวันออก ราชวงศ์จิ้นตะวันออก ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์ฉี ราชวงศ์เหลียง ราชวงศ์เฉินของราชวงศ์ใต้ และราชวงศ์ถังใต้ ราชวงศ์หมิง ยุคไท่ผิงเทียนกั๋วและสาธารณรัฐจีน หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้นแล้ว เมืองหนานจิงก็เป็นเมืองเอกและเมืองอุตสาหกรรมรวมประเภทที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลเจียงซู

เมืองหนานจิงเป็นเมืองที่ผ่านสมัยสามก๊กและสมัย 6 ราชวงศ์ เคยประจักษ์ความอัปยศอดสูของจีนในยุคใกล้ เคยผ่านการปฏิวัติซินไฮ่และสงครามต่อต้านญี่ปุ่นด้วย หลังจากที่ประเทศจีนใหม่สถาปนาขึ้น เมืองหนานจิงก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เป็นเมืองเปิดที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในบริเวณตอนปลายแม่น้ำแยงซีเกียงและเขตริมฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจีน ทั้งยังเป็นชุมทางการคมนาคมทางน้ำและทางบกชื่อดังของจีน เมืองหนานจิงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีโบราณสถานมากมาย เช่น ทะเลสาบซงอู่หู แม่น้ำฉินหวายเหอ สุสาน ดร.ซุนยัดเซน สวนหยี่ฮวาไถ เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ