ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประเทศจีน

เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
- เมืองปักกิ่ง
- เมืองซีอัน
- เมืองลั่วหยาง
- เมืองหนานจิง
- เมืองไคเฟิง
- เมืองหังโจว
- เมืองอันหยาง

เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน

เมืองอันหยาง

เมืองอันหยางได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสต์ศักราช ในเวลานั้น ผันเกิง พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 20 แห่งราชวงศ์ซางได้ย้ายเมืองหลวงงมายังเมืองยิน (หมู่บ้านเสี่ยวถุนในเมืองอันหยางมณฑลเหอหนานปัจจุบัน ) ต่อจากนั้น ผู้ปกครองราชวงศ์ซางได้ทำการก่อสร้างเป็นใหญ่ จนทำให้เมืองยินกลายเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณ หลังจากราชวงศ์ซาง เคยมีราชวงศ์ที่ราบภาคกลางของจีนตั้งเมืองหลวงที่อันหยางหลายราชวงศ์ แต่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเมือง เนื่องจากการสงคราม ทำให้เมืองโบราณแห่งนี้กลายสภาพเป็นซากสิ่งก่อสร้างและวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์ยินต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น ได้ขุดค้นพบซากเมืองโบราณครั้งใหญ่อีกหลายครั้ง ทำให้ทราบการวางผังเมืองและโครงสร้างของเมืองโดยส่วนใหญ่ ผู้คนต่างก็เรียกซากสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ว่าซากเมืองยิน ซากเมืองยินตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหวนสุ่ย อยู่ห่างจากเมืองอันหยางปัจจุบัน 1 กิโลเมตร

จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกที่กว้างสุด 10 กิโลเมตร และจากทิศเหนือถึงทิศใต้ที่กว้างสุด 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด มากกว่า 24 ตารางกิโลเมตร ภายในบริเวณนี้ได้มีการค้นพบซากพระราชวังถึง 50 กว่าแห่ง ซากเมืองยินได้แสดงให้เห็นว่าเมืองหลวงโบราณแห่งนีมีความเชี่ยวชาญในการสร้างเมืองเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนโครงสร้างของพระราชวัง บ้านของชาวบ้าน โรงงงานและสุสานล้วนแต่มีโครงสร้างที่ค่อยข้างสมบูรณ์ พระราชวังมีขนาดสูงใหญ่ หรูหราโอ่อ่า ห้องที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดถึง 400 ตารางเมตร พื้นห้องมีความหนาถึง 2 เมตร ข้อมูลเหล่านี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เมืองยินเป็นเมืองหลวงที่มีโครงสร้างสมบูรณ์มีการจัดวางผังเมืองอย่างชัดเจนมีฝีมือในการก่อสร้างค่อนข้างสูงในสมัยนั้น ปัจจุบันเมืองอันหยางเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของมณฑลเหอหนาน ทุกๆปีจะมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการจำนวนมากเดินทางไปศึกษาค้นคว้ายังเมืองอันหยาง อีกทั้งยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้ไปเที่ยวชมทัศนียภาพที่เมืองนี้อีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป
ชนเผ่า
เมืองโบราณทั้งเจ็ดของจีน
เมืองทรงเสน่ห์
ท่องเที่ยวเมืองจีน

พิเชฎฐ์ ชัยยัง การศึกษาอิสระ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู สำนักบัณฑิต สถาบันราชภัฏเชียงราย มกราคม 2553
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ