ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา

ความหมายของพุทธจริยศาสตร์
พื้นฐานจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์
จุดมุ่งหมายของพุทธจริยศาสตร์
หลักธรรมทางพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
หลักจริยธรรม สำหรับปลูกฝังตัวเอง
การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
การประยุกต์วิธีการสอนแนวไตรสิกขากับการศึกษา
จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการบูรณาการเนื้อหาจริยธรรม
บรรณานุกรม

การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา

       ได้กล่าวถึงความหมายของพุทธจริยศาสตร์และพื้นฐานทางจริยธรรมแบบพุทธศาสตร์และการกำหนดจุดมุ่งหมายโดยรวมแล้วเป็นหลักธรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในแง่ของการประพฤติและการปฏิบัติ ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการนำเอาวัตถุนิยมทางเทคโนโลยี่สมัยใหม่เข้ามาปนเปื้อนในชีวิตประจำวันอย่างไม่มีขีดจำกัด ประเทศไทยก็เป็นสังคมโลกอีกสังคมหนึ่งที่นำวัตถุนิยมเหล่านี้มาใช้จนกระจายไปทั่วในกลุ่มชนทุกระดับ ทำให้มีผลกระทบสภาพต่อความเป็นอยู่ ทางการศึกษา ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างในกลุ่มของเยาวชน ที่กำลังเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ ความบกพร่องทางด้านจริยธรรม จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมให้เข้มแข็งโดยบรรจุสาระธรรมเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา

 

การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในสถานศึกษานั้นมีการจัดความรู้ที่หลากหลาย ในส่วนของจริยธรรมได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ในตนและในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษานั้นได้ประยุกต์เอาหลักวิธีการสอนแนวไตรสิกขา ที่ประกอบด้วยขั้นตอนในการศึกษา 3 ชั้นคือ ศีล สมาธิและปัญญา เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชนต่อไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย