เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร

ส่วนประกอบของแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดี

  • แปลงหญ้าควรมีส่วนประกอบของหญ้าและถั่วที่เหมาะสมกับลักษณะของดินและสภาพของพื้นที่
  • การจะเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยเลี้ยงหรือเกี่ยวให้กินขึ้นอยู่กับจำนวนสัตว์ ขนาดของแปลงหญ้าและแรงงานที่มีอยู่
  • ควรขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในท้องถิ่น เกี่ยวกับการปลูกแปลงหญ้าและแหล่งเมล็ดพันธุ์

1. การปลูกหญ้าในที่ดอนที่ระบายน้ำได้ดี

แบบที่ 1
- ปลูกหญ้ารูซี่กับถั่วพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งต่อไปนี้ เกรแฮมสไตโล ฮามาต้าหรือเซนโตรซิมา

แบบที่ 2
- ปลูกหญ้าซิกแนลกับถั่วพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งข้างต้น

แบบที่ 3
- ปลูกหญ้าเฮมิลหรือกินนีสีม่วง ร่วมกับถั่วเซนโตรซิมาหรือซิราโตร

2. การปลูกหญ้าในที่ลุ่มที่มีความชื้นสูง

  • ควรใช้หญ้าขน
  • หญ้าเนเบียร์ ไฮบริดเนเปียร์ เนเปียร์แคระ
  • หญ้าเซทตาเรีย หรือพลิเคทูลั่ม

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» ส่วนประกอบของแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดี
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย