เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร

การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก

เก็บไว้ในที่ร่มหลังจากนั้น 21 วัน หญ้าสดจะเปลี่ยนสภาพเป็นหญ้าหมัก

ข้อควรระวัง

  • อย่าให้ถุงฉีกขาด และป้องกันมดแมลงกัดถุง จะทำให้หญ้าหมักบริเวณนั้นเน่าเสีย
  • ส่วนที่เสียไม่ควรนำไปเลี้ยงสัตว์
  • สัตว์อาจไม่ชอบกินในตอนแรก ควรให้สัตว์กินที่ละน้อย ๆ ก่อน เมื่อสัตว์เคยชินแล้ว ภายหลังจะชอบกิน

ลักษณะหญ้าหมักที่ดี

  • มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผลไม้ดอง หรือกลิ่นน้ำสมสายชู
  • มีลักษณะไม่ลื่น ไม่เป็นเมือก
  • มีรสเปรี้ยวคล้ายน้ำส้มสายชู
  • มีสีเหลืองอมเขียว

ค่าใช้จ่ายในการทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก

ค่าใช้จ่ายและแรงงานที่ใช้ การทำหญ้าหมัก 1 ถุง (40 กก.) มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าถุงพลาสติก ถุงละ 3.75 บาท และใช้แรงงาน ดังนี้

  • เกี่ยวและขนหญ้าจากแปลง 20 นาที
  • หั่นหญ้าด้วยเครื่อง 9 นาที
  • อัดบรรจุถุง 5 นาที

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» ส่วนประกอบของแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดี
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย