ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

การแบ่งประเภทของเพลงพื้นบ้าน

การแบ่งประเภทของเพลงพื้นบ้าน ทำได้ต่างๆกันคือ อาจจะแบ่งตามท้องถิ่น ก็เป็นการแบ่งอย่างกว้างๆ เช่น เป็นเพลงบ้านล้านนา(เหนือ) เพลงพื้นบ้านอีสาน เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงพื้นบ้านภาคใต้ จนกระทั่งแยกย่อยไปตามวัฒนธรรมก็มีเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออก

เพลงพื้นบ้านภาคตะวันตกหรือเป็นจังหวัดเช่น เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เพลงพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี เพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรี เพลงพื้นบ้านจังหวัดอ่างทอง เพลงพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ที่เป็นอำเภอ เป็นหมู่บ้านก็มี เช่น เพลงพื้นบ้านโพหัก เพลงพื้นบ้านพนมทวน เพลงพื้นบ้านเขาทอง เพลงพื้นบ้านบางปะหัน หรืออาจจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเล่นเพลงเหล่านั้น เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงเด็กเล่น เพลงประกอบการเล่น เพลงประกอบพิธี เพลงปฏิพากย์ เพลงในลานนวดข้าว เพลงพื้นเมือง ก็ได้

เพลงพื้นบ้านของไทยสามารถแบ่งออกตามภูมิศาสตร์ได้ เป็น 5 ประเภท คือ

1. เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ
2. เพลงพื้นบ้านภาคใต้
3. เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออก
4. เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย