ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

» สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน

» การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี

» การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย

» การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย

» การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย

» การแต่งกายชาวเอเซีย

» การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

» การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ

» แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายชาวอินเดียแดงเผ่าฮูรอน

เผ่าฮูรอนเป็นเผ่าหนึ่งที่มีความเป็นอยู่แปลก เดิมหมวกของชาวอินเดียแดงทำด้วยขนนก อินทรีย์ แต่ต่อมาหายากจึงเปลี่ยนมาใช้ขนของปีกไก่งวงแทน หมวกนีจ้ะมีอยู่แห่งเดียวในโลกคือ ในอเมริกา

แต่เดิมชาวอินเดียนแดงจะนุ่งห่มเฉพาะท่อนล่างด้วยใบหญ้า ใบไม้ ส่วนบนจะเปลือย ต่อมาก็มีการประยุกต์เป็นเสื้อมีครุยบริเวณหน้าอก ชายเสื้อตามชายกางเกง หมวกมีสีสันงามจะ เป็นสัญลักษณ์ของอินเดียแดง อาจจะเป็นการนำแนวคิดจากการนุ่งห่มใบหญ้า ใบไม้ ชายผมจะ ปล่อยยาว ส่วน หญิง ถักเปีย คาดด้วยผ้าที่งดงาม ผู้ชายจะทำหน้าที่รบและล่าสัตว์ ผู้หญิงต้อง ทำงานหนัก ไม่ว่างานบ้านหรืองานปลูกพืช ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ชายชอบเล่นการพนัน แต่ผู้หญิงห้ามเล่น การพนันจะไม่ใช้เงิน จะเอาเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปพนัน

ประเพณีการตาย คนที่เป็นที่รักตายจะเอาศพไปฝังดินไว้ 12 ปี แล้วขุดศพขึ้น มาเอาหัว กะโหลกไปฝังร่วมกันไว้ในที่แห่งหนึ่ง

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย