ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติเครื่องแต่งกาย

สาเหตุที่มนุษย์มีการแต่งกายแตกต่างกัน
การแต่งกายไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี
การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการใช้เครื่องประดับในแต่ละยุคสมัย
การแต่งกายของชาวเขาในประเทศไทย
การแต่งกายชาวเอเซีย
การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป
การแต่งกายของยุโรปตอนเหนือ
แนวความคิดในการออกแบบเครืองแต่งกายจากสมัยต่าง ๆ

การแต่งกายชาวตะวันออกกลางและยุโรป

การแต่งกายชาวอินเดียแดงเผ่าฮูรอน

เผ่าฮูรอนเป็นเผ่าหนึ่งที่มีความเป็นอยู่แปลก เดิมหมวกของชาวอินเดียแดงทำด้วยขนนก อินทรีย์ แต่ต่อมาหายากจึงเปลี่ยนมาใช้ขนของปีกไก่งวงแทน หมวกนีจ้ะมีอยู่แห่งเดียวในโลกคือ ในอเมริกา

แต่เดิมชาวอินเดียนแดงจะนุ่งห่มเฉพาะท่อนล่างด้วยใบหญ้า ใบไม้ ส่วนบนจะเปลือย ต่อมาก็มีการประยุกต์เป็นเสื้อมีครุยบริเวณหน้าอก ชายเสื้อตามชายกางเกง หมวกมีสีสันงามจะ เป็นสัญลักษณ์ของอินเดียแดง อาจจะเป็นการนำแนวคิดจากการนุ่งห่มใบหญ้า ใบไม้ ชายผมจะ ปล่อยยาว ส่วน หญิง ถักเปีย คาดด้วยผ้าที่งดงาม ผู้ชายจะทำหน้าที่รบและล่าสัตว์ ผู้หญิงต้อง ทำงานหนัก ไม่ว่างานบ้านหรืองานปลูกพืช ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ชายชอบเล่นการพนัน แต่ผู้หญิงห้ามเล่น การพนันจะไม่ใช้เงิน จะเอาเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปพนัน

ประเพณีการตาย คนที่เป็นที่รักตายจะเอาศพไปฝังดินไว้ 12 ปี แล้วขุดศพขึ้น มาเอาหัว กะโหลกไปฝังร่วมกันไว้ในที่แห่งหนึ่ง

อาหรับ
มอรอคโค
ยิปซี
อียิปต์
บาบิโลน
ชนชาติอัสสิเรียน
กรีก (Greek)
โรมัน (Roman)
เปอร์เซีย (Persain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้