ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 11

เพลงบัวงาม

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เวส สุนทรจามร

หญิงไทยเก่งกาจอาจหาญชาญชัย แต่ไหนแต่ไรไทยก็ยอมน้อมนำ
แท้จริงหญิงไทยใช่เกียรติต่ำ กลับซ้ำงามล้ำแต่ก่อนกาล
หลักการวิชาเกรียงไกร ผู้หญิงชาวไทยสวยวิไลอ่อนหวาน
เรียบร้อยในการงาน อีกทั้งการทหาร ก็เชื้อชาญเรืองนาม
คำเปรียบเทียบหญิงไทย เป็นดอกไม้บัวงาม
ใครว่าหญิงเลวทราม เขาแกล้งประนาม ทั้งเหยียดทั้งหยามความดี
ชายเหล็กเพชรยังยอม มาอ่อนน้อมนารี
ยอมพ่ายแพ้โดยดี หญิงไทยเรานี้ มีฝีมือลือไกล
ศึกมีมาอาสาฝ่าสงคราม ไม่เคยขามเกรงผู้ใด
หมิ่นผู้หญิงทำไม เกียรติผู้หญิงเกรียงไกร ใช่จะไร้ซึ่งปัญญา
อันเกียรติหญิงชาวไทย ควรเทอดไว้บูชา
เป็นที่น้อมนำมา ทั้งปวงประชา ยังผูกใจรักฝักใฝ่
คุณค่าหญิงบันลือ มือหนึ่งถือเปลไกว
มือหนึ่งคุ้มแดนไทย ฝีมือหญิงไทยที่กู้เมืองไว้ยังมี
ดังได้เห็นกันมา ท้าวสุรนารี
ไทยผ่านพ้นไพรี ถึงจนบัดนี้ก็สตรีชาวไทย
เกียรติสตรีที่เห็นเด่นและงาม อย่ามาหยามกันต่อไป
หมิ่นผู้หญิงทำไม เกียรติผู้หญิงเกรียงไกร เทอดเอาไว้ให้ประชา
ยิ่งกว่านั้นความดี ดังกล่าวชี้กันมา
เป็นมิ่งมิตรภรรยา ทั้งเป็นมารดา เทอดเกียรติเถิดหนาอย่าหมิ่น


เพลง จากยอดดอย
เพลง ชายชาญทหารไทย
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดวงจันทร์
เพลง ดอกประดู่
เพลง ดุจบิดามารดร
เพลง เดิน เดิน เดิน
เพลง ต้นตระกูลไทย
เพลง ตระเวณชายแดน
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย (2)
เพลง ถิ่นไทย
เพลง ทหารของชาติ
เพลง ทหารพระนเรศวร
เพลง ไทยควรคำนึง
เพลง ไทยเทิดไทย
เพลง ไทยใหญ่
เพลง ไทยน้อย
เพลง ไทยรวมกำลัง
เพลง นครเชียงใหม่
เพลง นเรศวรมหาราช
เพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เพลง บัวงาม
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
เพลง แผ่นดินของไทย
เพลง แผ่นดินของเรา
เพลง แผ่นดินของเรา (2)
เพลง แผ่นดินไทย
เพลง พุทธศาสน์คู่ไทย
เพลง มหาอาณาจักร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย