สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป

กลไกที่สำคัญขององค์การการค้าโลก (WTO) คือ การเปิดเสรีทางการค้า (Free trad) สหรัฐอเมริกามักโจมตีสหภาพยุโรปอยู่เสมอว่า ไม่ปฏิบัติตามกฎขององค์การการค้าโลก เนื่องจากมีการให้การสนับสนุนเกษตรกรภายในประเทศ เป็นการกีดกันการค้า อีกประเด็นคือ การสนับสนุนการเลือกผู้อำนวยการการค้าโลก ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนให้นายไมค์มัวร์ จากนิวซีแลนด์ แต่ในขณะเดียวกันประเทศในแถบ

สหภาพยุโรป ออสเตรเลียและประเทศกำลังพัฒนา สนับสุน ดร.ศุภชัย พาณิชภักดิ์ จนกระทั่งหาฉันทานุมัติไม่ได้ จึงตกลงให้ทั้ง 2 คน ดำรงตำแหน่งคนละครึ่งคือ 3 ปี ซึ่ง ดร.ศุภชัย จะเข้าดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2545 นี้ เป็นการมองผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและยุโรปในเรื่องการค้า

 

การที่มีสหภาพยุโรป ทำให้สหรัฐอเมริกา มิได้เป็นหนึ่งของเศรษฐกิจโลก การกระทำทุกวิถีทางของสหรัฐอเมริกาในการให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ เพราะถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยู่เช่นในปัจจุบัน สหภาพยุโรปในอนาคตจะมีความยิ่งใหญ่ขึ้น ประเทศอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสหภาพยุโรปยังมีอีกมาก เช่น ตุรกี มอลตา ไซปรัส ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคู่แข่งเป็นอย่างมาก 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย