สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร

สหภาพยุโรป

 • ประกาศห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ 4 ชนิด โดยอ้างว่ายาปฏิชีวนะดังกล่าวอาจทำให้เกิดความต้านทานแบคทีเรียในร่างกายมนุษย์ต่อยารักษาโรคทั่วไป
 • ตรวจสินค้ากุ้งและไก่ที่นำเข้าจากไทยทุก consignment อย่างเข้มงวด หากตรวจพบสารไนโตรฟลูแรนตกค้างจะทำลายทิ้งทันที
 • กำหนดให้ใช้สาร Benzoic Acid (สารรักษาและถนอมกุ้งต้มสุก) ได้ไม่เกิน 0.2% สำหรับกุ้งทุกชนิด ยกเว้นกุ้ง Crangon Crangon ซึ่งสามารถใช้สาร Benzoic Acid ได้ถึง 0.6% เพราะสหภาพยุโรปจับกุ้ง Crangon Crangon ได้

การบังคับให้สถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นมีสุขลักษณะเทียบเท่าโรงงานแปรรูปสเปน

 • ห้ามนำเข้าปลาหมึกแช่เย็นแช่แข็ง หากตรวจพบสาร Cadmium เกินกว่า 1 ppm. ในขณะที่มาตรฐานสหภาพยุโรปกำหนดไว้ไม่เกิน 2 ppm.
 • กำหนดระดับสาร 3-MCPD (สารก่อมะเร็ง) ในซอสปรุงรสที่ปริมาณ 0.02 ppm. ในขณะที่ CODEX ยังไม่มีการกำหนดระดับสาร 3-MCPD ที่เป็นมาตรฐาน
 • กำหนดให้ต้องติดฉลากสินค้าที่มีส่วนผสมของ GMOs (เริ่มมีผลบังคับใช้ตุลาการ 2545)
 • กำหนดให้ต้องติดฉลาก Novel Food และ Novel Feed โดยเฉพาะที่เป็น GMOs (เริ่มมีผลบังคับใช้ตุลาการ 2545)

ญี่ปุ่น

 • ตรวจสอบไก่นำเข้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากพบเชื้อ VRE (Vancomycin Resistant Enteroccocus) คาดว่ามีสาเหตุมาจากการใช้ยา Avopracin ผสมในอาหารสัตว์
 • ใช้กฎหมาย Domestic Animal Infection Control Law และ Food Sanitation Law ห้ามนำเข้าเนื้อสุกรแช่เย็น แช่แข็งจากไทย เนื่องจากโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย
 • กำหนดให้ตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในกุ้ง 100% ได้แก่ Oxolinic acid และ Oxytetracycline

 

ออสเตรเลีย

 • กำหนดอุณหภูมิในการต้มไก่สุกสูง 70ํC/114 นาที และระยะเวลาการต้มนานมาก โดยอ้างว่าประเทศไทยมีโรค IBD (Infectious Bursal Disease) ทำให้ไก่ไทยไม่สามารถเข้าตลาดได้
 • กำหนดให้จัดทำ Risk Analysis เกี่ยวกับเชื้อ IBD (Infectious Bursal Disease) ในไก่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ประกอบการพิจารณาของออสเตรเลีย
 • ปฏิเสธการนำเข้าผักและผลไม้กระป๋องของไทยหลายชนิด ด้วยเงื่อนไขด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับการปนเปื้อน หรือมีส่วนผสมของสารเคมีบางชนิดที่ออสเตรเลียไม่อนุญาตให้ใช้ในการผสมอาหาร

ฮ่องกง

ห้ามนำเข้าเนื้อสุกรแช่เย็น หากตรวจพบว่ามีสารเร่งเนื้อแดง (Beta Agonists) โดยจะกักสินค้าเพื่อตรวจหาสารดังกล่าวก่อน ซึ่งใช้เวลา 5 วันทำให้กลายเป็นเนื้อสุกรแช่แข็งทำให้เกิดความเสียหายด้านราคา

สหรัฐอเมริกา

กำหนดมาตรการตรวจสอบโรงงานผลิตสินค้าอาหารสำเร็จรูปประเภท Low Acid Canned Food โดยเฉพาะผักและผลไม้กระป๋องที่จะส่งไปจำหน่ายในสหรัฐ ทำให้เป็นข้อจำกัดในการส่งออก

กลุ่มสแกนดิเนเวีย

 • กำหนดระดับปนเปื้อนสูงสุดของดีบุกในผลิตภัณฑ์ผักผลไม้กระป๋องที่ 150 ppm. ในขณะที่ Codex กำหนดไว้ที่ 250 ppm.สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป ฟิลิปปินส์
 • ใช้เงื่อนไขด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับ 1) ปัญหาโรคแมลงและศัตรูพืช 2) ปัญหาการปนเปื้อนหรือมีการตกค้างของสารเคมีเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในการกักกันตรวจสอบห้ามนำเข้าและทำลายสินค้าผักและผลไม้สดของไทยหลายชนิด

สิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง

กำหนดปริมาณตกค้างของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไว้ในระดับที่ต่ำ หรือห้ามใช้กับผลไม้สดทำให้เป็นข้อจำกัดในการถนอมรักษาคุณภาพสินค้า เช่น ลำไยสด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย