Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร

สหภาพยุโรป

การบังคับให้สถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นมีสุขลักษณะเทียบเท่าโรงงานแปรรูปสเปน

ญี่ปุ่น

 

ออสเตรเลีย

ฮ่องกง

ห้ามนำเข้าเนื้อสุกรแช่เย็น หากตรวจพบว่ามีสารเร่งเนื้อแดง (Beta Agonists) โดยจะกักสินค้าเพื่อตรวจหาสารดังกล่าวก่อน ซึ่งใช้เวลา 5 วันทำให้กลายเป็นเนื้อสุกรแช่แข็งทำให้เกิดความเสียหายด้านราคา

สหรัฐอเมริกา

กำหนดมาตรการตรวจสอบโรงงานผลิตสินค้าอาหารสำเร็จรูปประเภท Low Acid Canned Food โดยเฉพาะผักและผลไม้กระป๋องที่จะส่งไปจำหน่ายในสหรัฐ ทำให้เป็นข้อจำกัดในการส่งออก

กลุ่มสแกนดิเนเวีย

สิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง

กำหนดปริมาณตกค้างของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไว้ในระดับที่ต่ำ หรือห้ามใช้กับผลไม้สดทำให้เป็นข้อจำกัดในการถนอมรักษาคุณภาพสินค้า เช่น ลำไยสด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com