วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ

ผู้เขียนเรื่อง “เด็ดดอกไม้สะเพื่อมถึงดวงดาว” ในคอลัมน์จุดประกายดังกล่าวได้เสริมต่อไปว่า แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ได้กระทบต่อ (ระดับท้องถิ่น) “ชาวหมู่บ้านบะ”เท่านั้น วิกฤติครั้งนี้กำลังคืบคลานไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะฤดูฝนที่ผันแปรไปนี้ ส่งผลต่อการเพาะปลูกโดยตรง ฝนที่ตกในฤดูหนาวจะทำลายพืชผลอย่างหนัก โดยเฉพาะข้าว และแมลงศัตรูพืชจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว แถมยังกระทบไปถึงการทำประมงด้วย จากผลการศึกษาล่าสุด พบว่ากระแสน้ำในอ่าวไทย กำลังไหลกลับในทิศตรงกันข้าม ส่งผลให้เกิดการพัดพาสัตว์น้ำออกนอกอ่าวไทยไปเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกทั้งข้อความจากคอลัมน์ดังกล่าว ต่อไปนี้ :-

  • "ผมเตือนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ขณะนั้นยังไม่เห็นชัดนัก มาวันนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้น คาดว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้า ทุกอย่างที่เชื่อมโยงกันหมดนี้จะอยู่ในภาวะวิกฤติหนัก" รศ.ธนวัฒน์ ย้ำ
  • แต่ด้วยเหตุที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นในผิวดินก็จะยิ่งกลายเป็นไอระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นเรื่อยๆ พื้นดินจะแห้ง ประกอบกับใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นมาใต้โคนต้นมากเข้า ก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีให้เกิดไฟป่าขึ้นมา

 

ดร.จิรพล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง

  • ในช่วงที่ผ่านมา ไฟป่าที่เกิดขึ้นเริ่มกินระยะเวลานานมากขึ้นกว่าไฟจะสงบ ไม่ใช่เฉพาะที่ห้วยขาแข้งเท่านั้น ไฟป่าที่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 3 อาทิตย์ จนทำให้เกิดหมอกควันข้ามมาถึงมาเลเซียและภาคใต้ของไทย
  • ไม่เพียงแต่หมอกควันหนาทึบจะปกคลุมเหนือน่านฟ้าของประเทศต้นไฟและปลายทางเท่านั้น การเกิดไฟป่าที่แพร่กระจายในวงกว้าง ยังส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่หลายชนิด หนึ่งในนั้นคือ 'ค้างคาว'
  • "ผมยังมีข่าวดีอยากแจ้งให้คนไทยได้รับทราบอีกอย่าง หลังจากทำวิจัยมาประมาณ 3.5-4 ปี เราพบว่ามีค้างคาวใน 6 จังหวัด จากที่ทำพื้นที่สำรวจ 9 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กรุงเทพฯ อยุธยา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ใน 12 ชนิด ติดเชื้อไวสรัสนิปาห์เรียบร้อยแล้ว หรือคิดเป็น 7.5% ของค้างคาวไทย แบ่งเป็นค้างคาวกินผลไม้ 3 ชนิด (ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง ค้างคาวแม่ไก่เกาะ และค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน) และกินแมลง 1 ชนิด (ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ)"

....ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยกตัวอย่างการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่จากกรณีไฟไหม้ป่าให้ฟัง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงหรือ
ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย
สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
องค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บทสรุป
อ้างอิง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ