วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

บทสรุป

ในบทความเรื่อง ของจริง ในคอลัมน์ Coming Soon (ทิพย์พิมล, 2548) ได้สรุปเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากโลกร้อนไว้ว่า

“ ถ้ายังไม่เข้าใจ รศ.ดร.กัณทรีย์ บุญประกอบ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หนึ่งในคณะกรรมการของ IPCC (InterGovernmental Panel on Climate Change) ชวนให้กลับไปทบทวนตำราวิทยาศาสตร์สมัยประถมในบทที่ว่าด้วยปฏิกิริยาเรือนกระจก (Green House Effect) รับรอง...เรื่องนี้ง่ายขึ้นเยอะ "บรรยากาศมีก๊าซเรือนกระจกมากกว่าปกติ ซึ่งบนนั้นเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีคุณสมบัติดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้แผ่ออกไปจากโลก"

พื้นดิน น้ำ ป่าไม้ ธารน้ำแข็งและบรรยากาศ คือ 5 สิ่งที่ทำหน้าที่ดูดซับพลังงานของโลก และเมื่อคาร์บอนมอนนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศ กักกั้นความร้อน จนทำให้ทั้ง 5 สิ่งนี้ซึมซับความร้อนได้ไม่เท่ากัน จึงเกิดการถ่ายทอดพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุล แต่เพราะกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทำให้ทรัพยากรทั้ง 5 เปลี่ยนแปลงไปในระดับที่เลวลง การถ่ายทอดพลังงานเพื่อสร้างความสมดุลจึงผิดรูปเสียขบวน ความแปรปรวนจึงย้อนกลับมาทำร้ายและแม้มนุษย์จะออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการชูธงประหยัดพลังงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว แต่ดูเหมือนว่าสำนึกดีดังกล่าวจะทำได้อย่างมากก็แค่เลี้ยงไข้เอาไว้ จะไปหวังผลขั้นทุเลา...คงยาก

บทความนี้คงให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อโลกร้อนมากขึ้นมากขึ้นกว่านี้ แม้ว่าเป็นการยากที่จะทำให้ไข้ของโลกนี้ทุเลาลง อย่างที่คุณทิพย์พิมล สรุปท้ายเรื่อง ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าผู้ที่ยังจะต้องอยู่กับโลกใบนี้ต่อไป จะหันกลับมาคิดทำสิ่งดีๆ ให้กับธรรมชาติมากขึ้น ลดความโลภ และเห็นแก่ตัวลง อาจช่วยบรรเทาเบาบางวิบัติภัยที่จะตามมาได้บ้างตามสมควร...... เพื่ออนาคตของลูกหลานและมนุษยชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงหรือ
ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย
สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
องค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บทสรุป
อ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย