ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

ประเพณีการต้อนรับแขก

การต้อนรับแขกนั้น เป็นธรรมเนียมของไทยมี่มีมาแต่โบราณ
ในการที่จะทำให้เกิดความพอใจแก่แขกผู้มาเยือนมากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ดังนั้นจึงมีข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไป เกี่ยวกับการต้อนรับแขกดังต่อไปนี้

1. ที่ที่จะต้อนรับแขก อาจจะเป็นห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น หรือเฉลียงก็ได้
ซึ่งสุดแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่ที่เจ้าของบ้านมีอยู่ แต่มีหลักอยู่ว่า
การต้อนรับแขกนั้น ต้องจัดสถานที่ต้อนรับที่ดีที่สุดเท่าที่จะพึงจัดได้

2. ห้องรับแขกต้องได้รับการตกแต่งประดับด้วย รูปภาพงาม ๆ หรือมีเครื่องเรือนตามสมควรเช่นอย่างน้อยก็มีเก้าอี้ โต๊ะที่เขี่ยบุหรี่ ฯลฯ ตามที่จะพึงจัดขึ้นได้

3. เมื่อทราบว่าแขกมาหาถึงบ้าน ผู้เป็นเจ้าของบ้านต้องออกไปต้อนรับอย่างน้อยที่สุดก็ที่ประตูด้านนอกของตัวอาคารบ้านเรือน แล้วกล่าวคำเชื้อเชิญให้ผู้เป็นแขกเข้าไปนั่งในห้องรับแขกที่ตนมีอยู่

4. ควรแต่งกายให้เรียบร้อยในเมื่อต้องออกไปรับแขก ถ้าเป็นการออกไปโดยบังเอิญ เมื่อเชิญแขกเข้ามานั่งในห้องรับแขกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอตัวไปแต่งกายให้เรียบร้อยพอสมควร

5. กล่าวคำต้อนรับแขกที่หน้าบ้านพร้อมด้วยการเดินนำหน้าแขกเข้าไปยังห้องรับแขก ให้ความสะดวกแก่แขกตามสมควร เช่นมีการหาเก้าอี้มาให้นั่ง หรือถ้าไม่มีโต๊ะเก้าอี้ ก็หาเสื่อมาปูเป็นที่นั่งต้อนรับ

6. เมื่อแขกนั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้คนนำเอาเครื่องดื่มมาต้อนรับ หรือถ้าไม่มีใครจะเป็นผู้นำมาให้ ก็ให้จัดการด้วยตนเอง

7. ชวนแขกสนทนาตลอดเวลา ถ้าแขกมาหาด้วยกิจธุระก็สนใจในกิจธุระของแขกนั้นด้วยดี

8. หากมีอะไรไม่เป็นที่พอใจของเข้าของบ้านเกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดจนเกิดบันดาลโทสะ ให้พยายามอย่างที่สุดที่จะระงับโทสะนั้นเสีย อย่าแสดงบันดาลโทสะนั้น ๆ ออกมาต่อหน้าแขก

9. ไม่ควรเหลือบดูนาฬิกา หรือแสดงอาการลุกลี้ลุกลนให้แขกเห็น เพราะจะทำให้แขกเข้าใจว่าเจ้าบ้านมีกิจธุระรีบด่วน โดยมรรยาทก็ต้องลากลับไป จะเป็นการไล่แขกให้กลับทางอ้อม ถ้ามีกิจธุระจำเป็นจริง ๆ ที่จะนั่งคุยกับแขกต่อไปไม่ได้แล้ว ก็ให้กล่าวคำขอโทษต่อแขกแล้วบอกเหตุผลให้เขาฟัง

10. เมื่อแขกลากลับ ต้องตามออกไปส่งในระยะพอสมควร

11. กล่าวเชื้อเชิญแขกให้มา เยี่ยมเยียนตนอีกในโอกาสต่อไป

12. พึงหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนแขกเป็นการตอบแทนบ้างในเมื่อมีเวลาอันสมควร

พิธีมงคลทำขวัญวัน
พิธีมงคล ทำขวัญเดือน
พิธีมงคลโกนผมไฟ
พิธีเอาเด็กลงเปล
พิธีมงคลโกนจุก
พิธีมงคลอุปสมบท
พิธีเข้าพรรษา
พิธีออกพรรษา
พิธีทอดกฐิน
พิธีทอดผ้าป่า
พิธีมาฆะบูชา
พิธีวิสาขะบูชา
พิธีมงคลแต่งงาน
พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีมงคลทำบุญอายุ
พิธีทำบุญลอยกระทง
พิธีทำบุญวันตรุษ
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญวันสารท
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่
พิธีทำศพ
ประเพณีการต้อนรับแขก
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย