ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาไทย

ความเบื้องต้น
แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก
ความเป็นมาของชนชาติไทย
กลุ่มที่เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดในถิ่นอื่นนอกจากดินแดนประเทศไทย
กลุ่มที่เชื่อว่า คนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ดินแดนประเทศไทยนี้เอง
วิวัฒนาการของสังคมไทยสมัยต่าง ๆ
ความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไทย
ความเชื่อก่อนการนับถือพระพุทธศาสนา
ความเชื่อเมื่อนับถือพระพุทธศาสนา
ความเชื่อของคนไทยสมัยใหม่
ชนชาติไทยกับปรัชญา
ภูมิปัญญาไทย หรือ แนวคิดไทย
ปรัชญาไทย
วิธีคิดของคน
วิธีคิดของคนไทย
ระบบปรัชญาไทย 3 สาขา

ความเป็นมาของชนชาติไทย

เพื่อย้อนให้เห็นภูมิหลังและรู้จักต้นตอของชนเผ่าที่เรียกตัวเองว่า “ไทย” ตลอดสาย นักค้นคว้าชาวตะวันตก แสดงวิธีการค้นคว้า สืบหาต้นตอของชนชาติใดๆไว้ 2 วิธี คือ วิธีโดยตรง ได้แก่ นักสำรวจค้นคว้าต้องเดินทางไปสำรวจดินแดนนั้นให้เห็นประจักษ์ด้วยตนเอง เก็บข้อมูลทางภาษา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ นับแต่การแต่งกาย ขนบจารีต ประเพณี ระบบสังคม เป็นต้น และ วิธีโดยอ้อม ได้แก่ นักวิชาการต้องค้นคว้าจากหลักฐานประเภทต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ของชนชาตินั้น หรือ ข้อมูลเอกสารที่ชนชาติอื่นๆได้บันทึกเกี่ยวกับชาตินั้นๆ ทั้งแง่บวกและแง่ลบ หรือ เอกสารการค้นคว้าของนักวิชาการชาวต่างประเทศได้รวบรวมเขียนรายงานเอาไว้ความเป็นมาของชนชาติไทย ก็ควรย้อนอดีต เพราะประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นมา แม้จะไม่หมดเปลือกก็ตาม ชาติไทยเป็นชาติที่เก่าแก่ชาติหนึ่ง แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนแสดงถิ่นฐานกำเนิดเดิมว่าอยู่ที่ใดแน่ การใช้วิธีโดยตรง คือ ประวัติศาสตร์ไทยกล่าวว่า เคยอยู่ที่ใด ก็ไปสืบค้นหาต้นตอถึงแหล่งที่นั้นๆ วิธีนี้ สิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายมาก มีคณะค้นคว้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้เดินทางไปสำรวจถึงดินแดนอัลไต มองโกเลีย ยูนนาน และเสฉวนที่ประเทศจีนมาแล้ว ก็ไม่พบหลักฐานที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันอันสื่อได้ว่า คนไทย เคยอยู่ที่นั้นๆ และชาติพันธุ์ที่อาศัยต่อมาก็เป็นคนละชาติพันธุ์กับชาวไทย

เมื่อใช้วิธีโดยอ้อม ตรวจสอบจากหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อนบ้านมาเทียบเคียง แม้กระนั้น ความเห็นว่า คนไทยมาจากไหน ก็มีความเห็นต่างกันหลายกลุ่ม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย