Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย

พิธีพระศรีอาริยเมตตรัยจะตรงกับวันที่ 25 ของเดือนแรก (ปฏิทินทิเบต) ซึ่งปกติพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตตรัยประทับอยู่ในวัดโจกังซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครลาซา ขบวนแห่ในพิธีนี้จะแห่ไปรอบๆ ถนนบาร์กอร์ (Barkhor, Bar = Middle, Khor = Circle) ซึ่งเป็นถนนที่อยู่รอบๆ วัดโจกัง ในขบวนแห่ พระสงฆ์จากวัดเมรุจะนำขบวนด้วยธงต่างๆ พร้อมเครื่องไทยทาน ประชาชนพากันเข้าแถวรอรับขบวนแห่รอบๆ ถนนบาร์กอร์ พร้อมกับจุดธูปถวายบูชา หลังจากขบวนผ่านไปแล้ว ชาวทิเบตจะมีการแข่งขันกันวิ่งแข่งกับม้า และแข่งขันมวยปล้ำ

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com