ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

วันประสูติของทะไลลามะ

ทะไลลามะองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 14 ประสูติวันที่ 5 เดือน 5 ปัจจุบันเทียบตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันที่ชาวทิเบตจัดพิธีกันโดยทั่วไป

เริ่มต้นพิธีด้วยการถวายธูปไม้สน และชักธงทั้งที่พระราชวังโปตาลาและนอร์บูลิงก้า สมาชิกภายในครอบครัวพากันเข้าเฝ้าถวายพระพร จากนั้น จึงเป็นคณะรัฐมนตรีและข้าราชการผู้ใหญ่ ครูผู้สอนขององค์ทะไลลามะถวายยาอายุวัฒนะเพื่อให้พระชนม์ยืนนาน

 

เจ้าหน้าที่ในสำนักพระราชวังจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวของทะไลลามะ 2 วัน จากนั้น สมาชิกในครอบครัวของทะไลลามะก็จะเลี้ยงตอบแทนอีก 2 วัน และในส่วนของประชาชนทั่วไปจะสวดมนต์ถวาย ซึ่งโดยทั่วไปของพิธีนี้เป็นวาระแห่งความรื่นเริง

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย