Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

วันประสูติของทะไลลามะ

ทะไลลามะองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 14 ประสูติวันที่ 5 เดือน 5 ปัจจุบันเทียบตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันที่ชาวทิเบตจัดพิธีกันโดยทั่วไป

เริ่มต้นพิธีด้วยการถวายธูปไม้สน และชักธงทั้งที่พระราชวังโปตาลาและนอร์บูลิงก้า สมาชิกภายในครอบครัวพากันเข้าเฝ้าถวายพระพร จากนั้น จึงเป็นคณะรัฐมนตรีและข้าราชการผู้ใหญ่ ครูผู้สอนขององค์ทะไลลามะถวายยาอายุวัฒนะเพื่อให้พระชนม์ยืนนาน

 

เจ้าหน้าที่ในสำนักพระราชวังจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวของทะไลลามะ 2 วัน จากนั้น สมาชิกในครอบครัวของทะไลลามะก็จะเลี้ยงตอบแทนอีก 2 วัน และในส่วนของประชาชนทั่วไปจะสวดมนต์ถวาย ซึ่งโดยทั่วไปของพิธีนี้เป็นวาระแห่งความรื่นเริง

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com