ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีวิสาขบูชา (ซากาดาวา)

วันที่ 7 – 15 ของเดือนสี่ของทุกปีเป็นพิธีซากาดาวา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่สุดสำหรับชาวพุทธทิเบต เนื่องจากเป็นเทศกาลที่รำลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ในส่วนของพิธีกรรมตอนเช้า องค์ทะไลลามะเสด็จวัดโจกังเพื่อสวดมนต์และถวายบูชา หลังจากองค์ทะไลลามะเสด็จถวายนมัสการที่วัดโจกังแล้ว ถัดมาก็จะเป็นรัฐมนตรีและข้าราชการเข้านมัสการทั้งที่วัดโจกังและวัดราโมเช่ พระราชวังโปตาลาและพระราชวังนอร์บูลิงก้า (Park Garden) ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ขณะที่ตอนบ่ายจะเป็นการสังสรรค์รื่นเริง

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย