ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีฉลองธรรมจักร

ในวันที่ 4 เดือนหกของทุกปีเป็นพิธีฉลองการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก นับเป็นนิมิตหมายสำคัญว่าพระธรรมจักรได้เคลื่อนไปข้างหน้าแล้ว

ในวันนี้ ชาวทิเบตทำพิธีกันที่วัดโจกัง พระราชวังโปตาลาและสถานที่สำคัญอื่นๆ ประชาชนในลาซานิยมไปนมัสการวัดสำคัญในย่านที่ไปถึงได้ไม่ไกลนัก ขากลับจากวัดจะมีการเลี้ยงฉลองด้วยน้ำชา ขนมหวาน บางครอบครัวจัดหาอาหารไปปิกนิกกันด้วย ซึ่งโดยปกติทั่วไป ชาวทิเบตจะนิยมปิกนิกอยู่แล้ว แต่สำหรับการปิกนิกในช่วงพิธินี้จะเป็นการปิกนิกที่พิเศษ กล่าวคือ จะพิเศษทั้งจำนวนอาหารที่เพิ่มขึ้น ทั้งภาชนะที่ใช้ และจำนวนผู้เข้าร่วมในการรับประทานปิกนิกก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย