ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีมหาบูชา

พิธีมหาบูชานี้ตรงกับวันที่ 19 ของเดือนที่ 2 มีพิธีมหาบูชาที่ยิ่งใหญ่พอๆ กับพิธีสวดมนต์ที่จัดขึ้น ณ วัดหลวงในนครลาซา เป็นการฉลองวันสวรรคตของมหาปัญจะ (Mahã Pandita) หรือ ทะไลลามะองค์ที่ 5 (คือ สมเด็จพระงาวัง ลอบซังกยัตโส ซึ่งสวรรคตใน ค.ศ. 1628 และพิธีนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1684)

พระสงฆ์จากวัดใหญ่ คือ กานเด็น ดรีบุง และเซร่าจะมาร่วมในพิธีนี้ ซึ่งรัฐบาลจะจัดถวายอาหารตลอดงานโดยเฉพาะในวันที่ 25 ซึ่งเป็นวันสวรรคตนั้น จะมีการถวายข้าวของเครื่องใช้และอาหารแก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการทำบุญอย่างเต็มที่

 

ในระหว่างพิธีนี้ พระภิกษุ นักศึกษาจาก 3 สถาบันดังกล่าวจะจัดพิธีตรรกวิภาษ (คำถามที่ใช้ในพิธีนี้จะเป็นแนวคำถามเกี่ยวกับปรัชญา ซึ่งคำถามที่ใช้มักจะเป็นคำถามของลัทธิ หรือศาสนา หรือนิกายอื่นๆ ตั้งคำถามให้พระภิกษุของทิเบตตอบ ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสอบหรือตอบคำถามในพิธีนี้ต้องใช้เวลาเรียนกว่า 25 ปี) ภิกษุที่แสดงความสามารถสูงสุดจะได้รับตำแหน่งเป็นเกเช่

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย