ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต


พิธีเข้าพรรษา (ซับซุกเซ็นโม)

      พิธีเข้าพรรษาจะจัดในวัดสำคัญ 3 แห่งคือ เซร่า ดรีบุง และกานเด็น ในเวลาของฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือน 6 ถึงวันที่ 13 ของเดือน เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุจะไม่จาริกไปบนทุ่งนา และจะตั้งใจทำวัตรปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยพิธีนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 13

พิธีสวดมนต์
พิธีพระศรีอาริยเมตตรัย
พิธีมหาบูชา
พิธีวิสาขบูชา
วันประสูติของทะไลลามะ
พิธีฉลองธรรมจักร
พิธีเข้าพรรษา
พิธีฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้า
กานเด็นงาชอด
พิธีศพ
งานขึ้นปีใหม่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย