ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงหาดผาแดง

คลื่นซัดครืนครืนซ่าที่ผาแดง ภูผาแห่งนิยายสวาทอาถรรพ์
หาดสวยงามนามผาแดง ลมพัดแรงรื่นทั้งวัน ทั้งคืนที่นั่นเหมือนเวียงวัง
ชายทะเลริมเขื่อนหาดผาแดง ใจฉันเร้าแรงโรจน์ด้วยความหวัง
ทิวทัศน์งามยามเผลอชม เพลินภิรมย์ภาพสีชัง เสียงคลื่นซัดฝั่งดังเสียงพิณ
โอ้หาดสวรรค์ชื่นตา ใครได้มาซึ้งใจอยู่อาจิณต์
เย็นสายลมพรมพริ้งพา ลมพัดมาโลมไล้ชีวิน ความเศร้าก็สิ้นสูญไปพลัน
หาดผาแดงนี้คือสถานพักใจ งามวิไลเหมือนดังถิ่นแดนสวรรค์
เพียงครั้งแรกที่ฉันมา ยังฝันหาทุกคืนวัน เพราะว่าที่นั่นเหมือนวิมาน

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย