ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป »

ประเทศไทย 77 จังหวัด »

จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล » ประวัติศาสตร์-ความเป็นมา ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว

ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดนครสวรรค์

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน
ช่วงเดือนพฤษภาคม การแสดงและประกวดกล้วยไม้นานาพันธุ์ การประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดสี การประกวดหยก โป๊ยเซียน การประกวดชวนชม แค๊ทตัส และโกสน ซึ่งเป็นการจัดบอนไซ ไม้ดัด บอน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเมืองร้อน

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
เป็นงานประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด นครสวรรค์ เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน มีการแห่มังกรทอง ซึ่งชาวจีนถือกันว่าเป็นเทพเจ้า ที่บันดาลคุณประโยชน์อย่าง มากแก่มวลมนุษย์ จึงแห่แหนเพื่อแสดงความกตัญญู ไปตามถนน ต่างๆ ในตัวเมือง

งานประเพณีบุญกำฟ้า บ้านวังรอ
เป็นประเพณีโบราณของชาวไทพวนและไทโซ่ง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของบ้านวังรอ ชาวพวนและโซ่งมีความเชื่อถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผี โดยเฉพาะ "ผีฟ้า" จึงมีงานทำบุญประจำปีด้วยมีความเชื่อถือว่า จะนำความสุขและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชุมชน

งานประเพณีสงกรานต์
เป็นงานประเพณีของตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ เช่น รำพิษฐาน รำช้าเจ้าโลม เต้นกำรำเคียว

ประเพณีการแข่งเรือ
การแสดงออกถึงความสามัคคี และความสามารถของฝีพาย ที่นำเรือยาวเข้าสู่เส้นชัย โดยมีศูนย์กลางการแข่งขันอยู่ที่วัดเกาะหงส์ ตำบลตะเคียน อำเภอเมือง ในช่วงเข้าพรรษา  

จังหวัด » กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย